suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Energiatehokkuuslain mukainen kustannus-hyötyanalyysi ja siitä ilmoittaminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kustannus-hyötyanalyysi sähkön ja lämmön yhteistuotannon rakentamisesta ja teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntämisestä silloin, kun suunnitellaan kokonaisteholtaan yli 20 MW laitoksen tai verkon rakentamista tai uudistamista. Analyysin sisällölle on vähimmäisvaatimukset ja siitä on toimitettava ilmoitus Energiavirastolle.

Kustannus-hyötyanalyysissa tarkastellaan ...

Toimi näin

Tarkista velvoitteen piiriin kuuluminen. Laadi kustannus-hyötyanalyysi.

Toimita ilmoitus sen tekemisestä ja liitteenä toiminnanharjoittajan kaupparekisteriote sähköpostitse Energiaviraston kirjaamoon.

Ilmoituksessa on oltava:

 1. Yrityksen (toiminnanharjoittajan) nimi ja osoite ja yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 2. Yritys- ja yhteisötunnus
 3. Kohteena olevan hankkeen sijaintitiedot
 4. Keskeiset tiedot kustannushyöty-analyysistä ja perusteltu toteutusvaihtoehto
 5. Tieto aikomuksesta toteuttaa sähköntuotantolaitos yhteistuotantolaitoksena tai hyödyntää teollisuuden ylijäämälämpöä ja perustelut, jos ei tulla toteuttamaan
 6. Hankkeen toteutusajankohta

Katso lisätiedot Energiaviraston verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Velvoite tehdä kustannus-hyötyanalyysi koskee polttoaineteholtaan yli 20 MW laitoksia ja tilanteita, joissa toiminnanharjoittaja on suunnittelemassa:

 • sähkön lauhdetuotantolaitoksen rakentamista tai merkittävää uudistamista
 • teollisuuslaitoksen rakentamista tai merkittävää uudistamista
 • kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkon rakentamista tai uuden energian-tuotantolaitoksen liittämistä kaukolämmitys- tai -jäähdytysverkkoon

Uudistaminen katsotaan merkittäväksi silloin, kun sen kustannukset ylittävät 50 % uuden vastaavan laitoksen investointikustannuksesta.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä ennen rakennus- tai uudistustöihin ryhtymistä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 18.2.2021