suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Energiakatselmoijien peruskurssi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Energiakatselmoijien peruskurssi antaa tietoa energiakatselmustoiminnasta asiakkaille, katselmuksia toteuttaville ja energiakatselmusten vastuuhenkilöiksi aikoville.

Energiakatselmoijien peruskurssille (webinaari + kaksi lähipäivää) osallistunut ja kurssiin liittyvän tentin hyväksytysti suorittanut henkilö saa pätevyyden toimia nimettynä vastuuhenkilönä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukemis ...

Toimi näin

Ilmoittaudu energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutukseen. Avoinna olevat vastuuhenkilökoulutukset löytyvät Motiva Oy:n internetsivuilta https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat

Kenelle ja millä ehdoin

Vastuuhenkilöpätevyyden (L=lämpö tai S=sähkö) saannin edellytyksenä on alan työkokemus ja vähintään 3-vuotinen energiatekniikan peruskoulutus (sähkö-, LVI- tai muu energiatekniikka, esim. prosessi- tai voimalaitostekniikka) tai työnantajan todistus työkokemuksella hankituista vastaavista tiedoista. Lisäksi edellytetään tentin hyväksyttyä suoritusta.

Vastuuhenkilöpätevyyttä hakevan tulee lisäksi huomioida seuraavaa:

  • Lämpö- ja LVI-tekniikan katselmoinnissa (L) toteuttajan on koulutus- ja kokemustaustansa perusteella hallittava muun muassa LVI- ja prosessiteknisten järjestelmien lämpöhäviöiden analysointi mittauksin ja laskennallisin menetelmin niin, että tuloksena saadaan rakennusten tai prosessin energiatase. Lisäksi katselmoijan on hallittava yleiset energiankäytön tehostamismenetelmät ja -tekniikat, osattava laskea säästötoimenpiteiden energiankulutus- ja kustannusvaikutukset katselmoitavassa kohteessa sekä omattava valmiudet kiinteistöjen ja prosessien LVI-mittauksien toteuttamiseksi.
  • Sähköenergiatekniikan ja säästömahdollisuuksien onnistunut katselmointi (S) edellyttää perehtyneisyyttä sähkötariffeista, sähkökustannuskomponenteista, tyypillisistä sähköä kuluttavista kiinteistölaitteista ja käyttöhyödykkeiden, valaistuksen, valaistusohjausratkaisujen, keittiölaitteiden sekä prosessien, kuten moottorikäyttöjen tyypillisistä säästömahdollisuuksista. Lisäksi edellytetään sähköenergian tarpeen, kustannusten ja käytön laite- ja tilakohtaisen laskennan osaamista sekä valmiuksia sähkökuormitusmittausten tekemiseen käytännön katselmuskohteissa.

Kenttätyössä katselmoijat kohtaavat vanhoissa asennuksissa yleisesti käytössä olleita energiateknisiä laitteita ja ratkaisuja, joten menestyksellinen katselmoijana toimiminen edellyttää kokemusta ja tietoja aiemmin käytetyistä energiatekniikoista ja asennusratkaisuista.


Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 18.2.2021