suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen hakeminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuella korvataan tietyille teollisuuden toimialoille päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa. Sähköistämistukeen oikeutettuja toimialoja on muun muassa metsä-, metalli-, kemian ja tekstiiliteollisuudessa. Tuen tavoite on ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi.

Tuki on määräaikainen. Sitä makse ...

Toimi näin

  1. Toimita Energiavirastolle osoitteeseen sahkoistamistuki@energiavirasto.fi toiminnanharjoittajan nimi ja Y-tunnus, niiden laitosten nimet, joille tukea haetaan sekä yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet. Energiavirastolta tulee ilmoitus, kun toiminnanharjoittaja on luotu TESSA-järjestelmään eli sähköistämistuen asiointijärjestelmään.
  2. Valtuuta yksi tai useampi henkilö yhtiön TESSA-käyttäjäksi Suomi.fi-valtuutuksen avulla. Valtuus löytyy kategoriasta Energiahuolto ja sen nimi on teollisuuden sähköistämistuen hakeminen. Jos Suomi.fi-valtuutus ei jostain syystä onnistu, ota yhteys osoitteeseen sahkoistamistuki@energiavirasto.fi.
  3. Tee tukihakemus TESSA-järjestelmässä. Liitä hakemukseen laitoksen kaaviokuva.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Ohjeesta tuenhakijalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukeen ovat oikeutettuja seuraavat toimialat tai alatoimialat:

1411 Nahkavaatteiden valmistus

1711 Massan valmistus

1712 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus

2013 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus

2410 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

2442 Alumiinin valmistus

2443 Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto

2444 Kuparin tuotanto

2445 Muiden värimetallien tuotanto

2451 Raudan valu

20111150 Vety

20111290 Epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

20164015 Polyetyleeniglykolit ja muut polyeetterialkoholit alkumuodossa

23141210 Lasikuitumatot

23141230 Lasikuituohutlevyt

TESSA-järjestelmän käyttö edellyttää, että

  • toiminnanharjoittaja toimittaa Energiavirastolle sähköpostitse toiminnanharjoittajan nimen, Y-tunnuksen, niiden laitosten nimet joille tukea haetaan sekä yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet.
  • toiminnanharjoittaja valtuuttaa henkilöt asioimaan järjestelmässä Suomi.fi-valtuudella.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta (493/2022)

Valtioneuvoston asetus energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 4.5.2023