suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistuksilla vakuutetaan, että Euroopan unionin ulkopuolelle vietävä tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Yrityksellä on vastuu siitä, että tuote on kohdemaan vaatimusten mukainen. Vientitodistuksen myöntää tuotteesta riippuen paikallinen valvoja tai Ruokavirasto.

Vaadittava vientitodistus vaihtelee tuotteesta ja kohdemaasta riippuen. Esimerkiksi eläinperäisten elintarvikkeiden vientiin tarvitaan eläinlääkintötodistusta tai free sale -todistusta, luomutuotteiden vientiin luomuvientitodistusta ja kasviperäisten rehujen vientiin free sale -todistusta tai kasvinterveystodistusta.

Vientitodistus voi koskea vain yhtä vientierää, kuten eläinlääkintötodistuksen tapauksessa. Sen sijaan esimerkiksi free sale -todistus ei yleensä ole eräkohtainen, vaan se on voimassa vuoden.

Jos Suomi tai Euroopan unioni on sopinut kohdemaan kanssa virallisesta vientitodistusmallista, sitä tulee käyttää. Jos mallista ei ole sovittu, käytä Ruokaviraston laatimaa yleistodistusta ja hyväksytä se kohdemaan viranomaisilla etukäteen.

Toimi näin

Jos aiot viedä elintarvikkeita tai muita eläin- tai kasviperäisiä tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelle, varmista kohdemaasta viennin ehdot ja että yrityksesi ja tuotteesi täyttää ne. Selvitä, tarvitsetko vientiä varten vientitodistuksen. Jos todistus vaaditaan, selvitä hyvissä ajoin, millaisen todistuksen tarvitset ja mikä viranomainen myöntää sen.

Toimita kaikki tarvittavat asiakirjat vientitodistuksen myöntävälle viranomaiselle ajoissa. Kun viranomainen on myöntänyt vientitodistuksen, se tulee lähettää kohdemaahan vientierän mukana. Kohdemaassa todistus tarkastetaan rajamuodollisuuksien yhteydessä.

Ota yhteyttä omaan kunnalliseen valvojaasi ja elävien eläinten osalta II ja III kaupungineläinlääkäriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistuksen vaativia tuotteita ovat esimerkiksi elintarvikkeet, eläimet, alkiot, sukusolut, kasvit, puutuotteet, rehut, lannoitteet ja sivutuotteet.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kaupungineläinlääkärit myöntävät eläinlääkintötodistuksia eläinperäisille tuotteille, joiden viemiseen sisältyy eläintautiehtoja tai vaaditaan myöntäjäksi virkaeläinlääkäriä. Kaupungineläinlääkärit voivat myöntää myös eläville eläimille, alkioille ja sukusoluille terveystodistuksia tai vientitodistuksia. Muiden vientitodistusten osalta elintarvikkeille todistuksia voi myöntää myös oma kunnallinen valvoja, jos kohdemaa ei erityisesti vaadi virkaeläinlääkäriä todistuksen myöntäjäksi.


Määräaika

Hae todistusta hyvissä ajoin ennen tuotteiden vientiä.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on tapauskohtainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista,

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Palvelun toteuttaa

Kotkan kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Kotkan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 21.4.2023