suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Elintarvikkeiden, eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden markkinoillepääsyn edistäminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Markkinoillepääsyhankkeella pyritään mahdollistamaan viennin aloittaminen uuteen maahan tai uudelle tuotteelle. Hankkeissa edistetään elintarvikkeiden sekä eläinten ja niistä saatavien muiden tuotteiden, kuten jalostusaineksen, rehujen ja sivutuotteiden, markkinoillepääsyä. Keskeinen osa laajempaa markkinoillepääsyhanketta on usein erillinen niin sanottu vientiselvitys, jonka Suomen viranomaiset l ...

Toimi näin

Selvitä, tarvitseeko tuotteesi vienti haluamaasi kohdemaahan viranomaisten välillä käytävää markkinoillepääsyprosessia. Aloita selvitystyö Ruokaviraston Kontti-maatietopalvelusta. Löydät sieltä kohdemaittain ja tuotteittain tietoa markkinoillepääsyn vaatimuksista ja käynnissä olevista markkinoillepääsyhankkeista.

Hae uuden markkinoillepääsyhankkeen käynnistämistä sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen avulla arvioimme, miten ja millä aikataululla Ruokavirasto voi edistää kyseistä markkinoillepääsyä ja onko hanke ensisijainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on suunnattu elintarvikeketjussa toimiville yrityksille, jotka vievät tai suunnittelevat vientiä Euroopan unionin ulkopuolelle.

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 18.8.2021