suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Elintarvikkeen täydentämisilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennettyä elintarviketta on tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastolle. Ilmoitus vaaditaan myös, kun täydennetyn elintarvikkeen koostumus muuttuu lisättyjen vitamiinien tai kivennäisaineiden osalta tai kun täydennetty elintarvike poistuu markkinoilta.

Ruokavirasto ei arvioi tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta. Ilmoituksen vastaanottaminen ei tarkoita sitä, että Ruokavirasto olisi hyväksynyt ilmoitetun täydennetyn elintarvikkeen elintarvikesäädösten mukaiseksi.

Toimi näin

Täydentämisilmoitus markkinoille saattamisesta tai koostumuksen muuttamisesta tehdään Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Kun ilmoitus on lähetetty palvelussa onnistuneesti, ilmoituksen tekijä saa viestin ilmoituksen vastaanotosta sähköpostiinsa. Tieto vastaanotetusta ilmoituksesta liitteineen lähtee myös yritystä valvovalle kunnalle tiedoksi ja valvontaa varten.

Mikäli elintarvikealan toimija ei pysty lähettämään ilmoitusta sähköisen asiointipalvelun kautta, voi täydentämisilmoituksen tehdä ilmoituslomakkeella lähettämällä se liitteineen Ruokaviraston kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksen tulee sisältää kaikki pakolliset tiedot liitteineen, jotta se voidaan käsitellä. Malli täydennetyn elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä on ilmoituksen pakollinen liite.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu. Ilmoituksen tekeminen sähköisessä palvelussa on edullisempi vaihtoehto.


Määräaika

Täydentämisilmoitus suositellaan tehtäväksi viimeistään silloin, kun tuote saatetaan markkinoille.

Käsittelyaika

Ruokavirasto katsoo ilmoitusvelvollisuuden täytetyksi, kun ilmoitus on lähetetty sähköisessä asiointipalvelussa tai kun ilmoitus saapuu virastoon kaikkine vaadittavine tietoineen ja liitteineen. Mikäli ilmoitus on puutteellinen, esimerkiksi pakollinen malli pakkausmerkinnöistä puuttuu, Ruokavirasto voi pyytää täydentämään ilmoitusta.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi voimassa oleva

Tausta ja lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 , vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 6.5.2021