suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

 • Lupa tai muu velvoite
 • 2 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Elintarvikekontaktimateriaalin valmistajan, maahantuojan ja jakelijan, kuten tukkukaupan, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta kontaktimateriaalitoiminnasta.

Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat tai jotka on suunniteltu olemaan kosketuksissa elintarvikkeen kanssa suoraan tai välillisesti. Niitä ovat esimerkiksi

 • elintarvikepakkaukset
 • kertakäyttöastiat ja -käsineet
 • keittiövälineet
 • keittiön pientyökoneet
 • elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet.

Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat myös raaka-aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa. Lisäksi muun muassa painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Elintarvikekontaktimateriaalialan valmistajan, jatkojalostajan, maahantuojan ja myyjän on tehtävä elintarvikelain mukainen ilmoitus koskien toimintaa ja tiloja joissa toimintaa harjoitetaan. Myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, kuten kertakäyttöastioita, elintarvikepakkauksia, keittiövälineitä ja elintarviketeollisuuden laitteita ja koneita.

Toimi näin

Tee ilmoitus ilppa-ilmoituspalvelussa tai lomakkeella toimintapaikkakuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselle toiminnan alkaessa.

Kun olet tehnyt ilmoituksen, saat tiedon ilmoituksesi vastaanottamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä. Elintarvikevalvontaviranomainen tarkastaa yrityksesi toiminnan säännöllisesti valvontasuunnitelmansa mukaisesti.

Ilmoita myös toimijan vaihtumisesta, toiminnan muuttumisesta tai päättymisestä ilppa-ilmoituspalvelussa. Voi ilmoittaa muutoksista myös lomakkeella toimintapaikkakunnan viranomaiselle. Käytä tällöin muutosilmoitukseen samaa lomaketta kuin aloitusilmoitukseen.

Täytä elintarvikelain mukainen ilmoitus ja toimita se terveystarkastajalle mielellään hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Liitä mukaan tilojen pohjapiirros. Ilmoita myös toimijanvaihdokset ja olennaiset toiminnassa tapahtuvat muutokset samalla lomakkeella. Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Jatkossa toimintaa valvotaan säännöllisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia elintarvikekontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Tällaisia toimijoita ovat

 • kontaktimateriaalien valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
 • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
 • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat
 • kontaktimateriaalien tuontia EU-alueelta tai sen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita riippumatta siitä, mistä kontaktimateriaalista tai -tarvikkeesta on kysymys.

Jos toimija vaihtuu tai toiminta muuttuu tai päättyy, toimijan tulee ilmoittaa siitä viivytyksettä.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksesta peritään kunnallisen valvontayksikön vahvistetun maksutaksan mukainen maksu. Myös valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista.

Palvelusta peritään voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä toiminnan alkaessa.

Käsittelyaika

14-30 vrk

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Toistaiseksi voimassaoleva

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka, Pyhtää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 1.3.2022