suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Elintarvikeketjutietojen toimittaminen teurastamoon

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Elintarvikeketjutietojen toimittamisvaatimus koskee kaikkia muita teurastettavia eläinlajeja paitsi luonnonvaraista riistaa ja kaloja. Elintarvikeketjutiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka alkutuotannon toimijan on toimitettava alkutuotantopaikasta teurastamoon silloin, kun eläimiä lähetetään teurastamoon teurastettavaksi. Alkutuotantopaikalla tarkoitetaan tässä alkuperätilaa, alkutuotantotilaa, alkutuotantopaikkaa tai eläinten pitopaikkaa, josta eläin tai eläinerä lähetetään teurastamoon. Porojen osalta alkutuotantopaikalla tarkoitetaan myös porojen erotuspaikkaa tai muuta paikkaa, jossa poron teurastamisen aloittaminen on sallittua.

Elintarvikeketjutietojen toimittamisen tarkoituksena on elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja tuottajan avustaminen muun muassa eläinten terveydentilaan liittyvien ongelmien tunnistamisessa. Elintarvikeketjutietojen avulla teurastamo voi tarvittaessa suunnitella teurastukseen liittyviä erityisjärjestelyjä. Elintarvikeketjutiedot toimivat myös tarkastuseläinlääkärin tukena lihantarkastuksessa, esimerkiksi arvioitaessa eläimen terveydentilaa ennen teurastusta. Elintarvikeketjutietoihin kuuluvaa palautetta voidaan käyttää hyväksi eläinten terveyden tai niiden kasvatusolosuhteiden edistämisessä tilalla.

Toimi näin

Alkutuotannon toimijan tulee toimittaa jokaisen eläinerän mukana teurastamoon seuraavassa luetellut elintarvikeketjutiedot:

a) Tilanne eläimen tai eläinerän alkutuotantopaikalla tai alueen eläinten terveystilanne sekä tieto siitä, onko sikojen pitopaikan virallisesti tunnustettu noudattavan valvottuja pito-olosuhteita trikiinin osalta

b) Teurastettavaksi toimitettavan eläimen tai eläinerän terveydentila

c) Teurastettavaksi toimitettavalle eläimelle tai eläinerälle annetut varoajalliset lääkkeet, varoajalliset rehut, varoajalliset lääkerehut tai varoajalliset hoidot

d) Sellaisten tautien esiintyminen alkutuotantopaikalla, jotka voivat vaikuttaa lihan turvallisuuteen

e) Eläimiltä otettujen näytteiden tai lihan turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien sairauksien diagnosoimiseksi otettujen näytteiden analyysitulokset

Asiaankuuluvat tiedot aiempien ante ja post mortem -lihantarkastusten tuloksista samalta alkutuotantopaikalta peräisin olevien eläinten osalta mukaan lukien erityisesti tarkastuseläinlääkärin ilmoittamat tiedot

g) Tuotantoa koskevat tiedot, kun niistä voi käydä ilmi taudin esiintyminen

h) Sen eläinlääkärin nimi ja yhteystiedot, jonka palveluja alkutuotantopaikalla tavallisesti käytetään

i) Salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien lintujen osalta kunnan- tai valvontaeläinlääkärin viimeisimmän tarkastuskäynnin ajankohta ja tarkastustulokset sekä tieto viimeisimmän salmonellatutkimuksen ajankohdasta ja tutkimustuloksesta

j) Teurastettavaksi toimitettavan erän kasvatusaikainen kuolleisuus (kk)

k) Lintujen saapumispäivä alkutuotantopaikalle, saapumiserän koko ja lintujen alkuperä (hautomon nimi)

Lisäksi kaikkien eläinten osalta seuraavat tiedot:

l) Todetun tai epäillyn eläintaudin vuoksi teuraaksi menevään eläimeen tai eläinerään kohdistuva näytteenottomääräys.

Muut seikat

Muista mahdollisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen, on kaikkien eläinlajien osalta ilmoitettava yhden vuoden ajalta ja tarvittaessa myös pidemmältä ajalta.

Esimerkiksi:

- eläimille käytettävän rehun, juomaveden tai laidunten saastuminen

- taudinaiheuttajien esiintyminen alkutuotantopaikan muussa kuin teurastettavaksi lähetettävässä eläinlajissa

- eläimiin injektoidut mikrosirut

Kenelle ja millä ehdoin

Elintarvikeketjutietojen toimittamisvaatimus koskee kaikkia muita teurastettavia eläinlajeja paitsi luonnonvaraista riistaa ja kaloja.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 5.11.2021