suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen kohdeavustukset

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Avustusten hakuaika on jatkuva. Avustuksen myöntää elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja.

Hankkeilla tulee edistää ja tukea alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Kohdeavustusta ei myönnetä kulttuuriyhdistysten, liikuntaseurojen tai muiden seurojen ja yhdistysten perustoimintaan, seurojen ja yhdistysten matkoihin ja virkistystoimintaan eikä kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esimerkiksi pienimuotoisiin rakennus- ja korjaushankkeisiin, kiinteiden kalusteiden ja koneiden hankintaan sekä koulutustapahtumien ja muiden vastaavien järjestämiseen.

Kohdeavustuksia myönnetään mikkeliläisille yhdistyksille lähinnä kertaluontoisten hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuutta. Avustusta haettaessa tulee antaa kaupungin tarpeelliseksi katsomat tiedot avustusten käsittelyä varten. Mikäli avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa eikä ole toimittanut ohjeiden mukaista vaadittua selvitystä, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai avustus voidaan periä takaisin.

Avustusta ei myönnetä toimintaan, mikä on saanut avustusta joltain muulta Mikkelin kaupunkikonserniin kuuluvalta palvelusektorilta.

Toimi näin

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden sähköisellä lomakkeella, josta tulee selvitä seuraavat tiedot:

- haettavan avustuksen määrä

- selostus hankkeesta ja sen tavoitteista sekä hankkeen kustannusarvio

- selvitys hankkeeseen kohdistuvista muista avustuksista

- hankkeen vastuuhenkilöt

Hakemuslomakkeen liitteinä tulee toimittaa

- avustuksen kohteena olevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

- edellisen vuoden toimintakertomus,

- tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä

- yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu.

Kohdeavustusta tulee hakea ennen toteutettavaa hanketta ja se maksetaan kertasuorituksena jälkikäteen selvitystä vastaan. Käyttöselvitykseen tulee liittää kopiot hyväksyttävistä menotositteista.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 24.11.2020