suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Eläinten teurastuksen ja turkiseläinten lopetuksen kelpoisuustodistus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Eläimen saa lopettaa vain henkilö, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja riittävät taidot toimenpiteen suorittamiseksi. Eläin tulee lopettaa siten, että eläin välttyy kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Lopetuksessa tulee huomioida eläinsuojelusäädösten vaatimukset.

Seuraavia teurastukseen liittyviä toimia (esimerkiksi teurastamolla) saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on kyseisiä toimia varten kelpoisuustodistus:

 • eläinten käsittely ja hoito ennen niiden liikkumisen rajoittamista
 • eläinten liikkumisen rajoittaminen tainnuttamista tai lopetusta varten
 • eläinten tainnuttaminen
 • tainnuttamisen tehokkuuden arviointi
 • elävien eläinten ripustaminen tai nostaminen
 • elävien eläinten verenlasku
 • uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen tapahtuva teurastaminen.

Turkiseläinten lopetus on suoritettava sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on kelpoisuustodistus, joka on myönnetty kaikkia hänen valvonnassaan suoritettavia toimia varten.

Kelpoisuustodistuksia myöntävä viranomainen on aluehallintovirasto. Väliaikaisia kelpoisuustodistuksia myöntää aluehallintoviraston lisäksi myös tarkastuseläinlääkäri. Kelpoisuustodistuksesta on käytävä ilmi, mitkä eläinluokat, minkä tyyppiset välineet ja mitkä teurastusta tai turkiseläinten lopetusta koskevat toimet se kattaa.

Kelpoisuustodistusta ei vaadita, kun siipikarjaa, kaneja ja jäniksiä teurastetaan teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseen yksityistaloudessa tai maatilalla pieninä määrinä. Tällöin edellytetään, että liha toimitetaan suoraan loppukuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat sen tuoreena lihana suoraan loppukuluttajalle.

Kelpoisuustodistusta ei myöskään vaadita silloin, kun tuotantoeläinten omistaja tai hänen vastuullaan ja valvonnassaan toimiva henkilö teurastaa eläimiä teurastamon ulkopuolella omaa yksityistaloudessa tapahtuvaa kulutusta varten. Kotiteurastuspalveluja tarjoavilla kaupallisilla toimijoilla tulee kuitenkin olla kelpoisuustodistus.

Toimi näin

Jos aiot harjoittaa eläinten teurastukseen liittyviä toimia tai turkiseläinten lopetusta, toimi seuraavasti:

 1. Tutustu eläinsuojelusäädösten vaatimuksiin liittyen eläinten lopetukseen.
 2. Osallistu loppututkintoon johtavaan koulutukseen, joka sisältää teurastukseen tai lopetukseen liittyvät aihealueet.
 3. Täytä kelpoisuustodistuksen hakulomake ja toimita lomake sekä kopio oppilaitoksen myöntämästä todistuksesta koskien loppututkinnon suorittamista sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella kotipaikkasi sijaitsee.

Kenelle ja millä ehdoin

Kelpoisuustodistuksen saadakseen henkilön tulee osoittaa, että hän on suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon. Tutkinnon aiheiden on oltava kyseisille eläinluokille soveltuvia ja vastattava teurastukseen ja turkiseläinten lopetukseen liittyviä toimia sekä kelpoisuuden todentamiseen liittyvien vaatimusten aihealueita. Tällaiseksi loppututkinnoksi katsotaan:

 • todistus soveltuvan ammattitutkinnon suorittamisesta
 • todistus soveltuvan tutkinnon osan/osien suorittamisesta
 • todistus ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen suorittamisesta (ns. räätälöity koulutus).

Lisätietoa järjestettävästä koulutuksesta löytyy Opetushallituksen verkkosivujen (oph.fi) kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin.

Kelpoisuustodistuksia, mukaan lukien väliaikaiset kelpoisuustodistukset, voidaan antaa ainoastaan, jos hakija ei ole syyllistynyt eläinten suojelua koskevan yhteisön tai kansallisen oikeuden vakavaan rikkomiseen todistuksen hakemista edeltäneiden kolmen vuoden aikana.

Väliaikaisia kelpoisuustodistuksia voidaan antaa edellyttäen, että:

 • hakija on rekisteröitynyt edellä mainittuun koulutukseen
 • hakija työskentelee sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on suoritettavaa tehtävää varten annettu kelpoisuustodistus
 • hakija antaa kirjallisen lausunnon siitä, ettei hänelle ole aikaisemmin annettu samalta alalta toista väliaikaista kelpoisuustodistusta, tai osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, ettei ole voinut suorittaa loppututkintoa.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Hae kelpoisuustodistusta hyvissä ajoin ennen teurastuksen tai lopetuksen harjoittamista.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään toistaiseksi voimassaolevana. Väliaikainen todistus on voimassa enintään kolme kuukautta. Aluehallintovirasto voi peruuttaa määräajaksi tai kokonaan kelpoisuustodistuksen sellaisilta henkilöiltä, joilla ei enää ole tehtäviensä osalta riittävää pätevyyttä, tietoja tai taitoja suorittaa toimia, joita varten todistus on myönnetty.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 10.11.2020