suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Eläinten teurastuksen ja turkiseläinten lopetuksen kelpoisuustodistus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Eläimen saa lopettaa vain henkilö, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja riittävät taidot toimenpiteen suorittamiseksi. Eläin tulee lopettaa siten, että eläin välttyy kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Lopetuksessa tulee huomioida eläinsuojelusäädösten vaatimukset.

Seuraavia teurastukseen liittyviä toimia (esimerkiksi teurastamolla) ...

Toimi näin

Jos aiot harjoittaa eläinten teurastukseen liittyviä toimia tai turkiseläinten lopetusta, toimi seuraavasti:

 1. Tutustu eläinsuojelusäädösten vaatimuksiin liittyen eläinten lopetukseen.
 2. Osallistu loppututkintoon johtavaan koulutukseen, joka sisältää teurastukseen tai lopetukseen liittyvät aihealueet.
 3. Täytä kelpoisuustodistuksen hakulomake ja toimita lomake sekä kopio oppilaitoksen myöntämästä todistuksesta koskien loppututkinnon suorittamista sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella kotipaikkasi sijaitsee.

Kenelle ja millä ehdoin

Kelpoisuustodistuksen saadakseen henkilön tulee osoittaa, että hän on suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon. Tutkinnon aiheiden on oltava kyseisille eläinluokille soveltuvia ja vastattava teurastukseen ja turkiseläinten lopetukseen liittyviä toimia sekä kelpoisuuden todentamiseen liittyvien vaatimusten aihealueita. Tällaiseksi loppututkinnoksi katsotaan:

 • todistus soveltuvan ammattitutkinnon suorittamisesta
 • todistus soveltuvan tutkinnon osan/osien suorittamisesta
 • todistus ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen suorittamisesta (ns. räätälöity koulutus).

Lisätietoa järjestettävästä koulutuksesta löytyy Opetushallituksen verkkosivujen (oph.fi) kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin.

Kelpoisuustodistuksia, mukaan lukien väliaikaiset kelpoisuustodistukset, voidaan antaa ainoastaan, jos hakija ei ole syyllistynyt eläinten suojelua koskevan yhteisön tai kansallisen oikeuden vakavaan rikkomiseen todistuksen hakemista edeltäneiden kolmen vuoden aikana.

Väliaikaisia kelpoisuustodistuksia voidaan antaa edellyttäen, että:

 • hakija on rekisteröitynyt edellä mainittuun koulutukseen
 • hakija työskentelee sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on suoritettavaa tehtävää varten annettu kelpoisuustodistus
 • hakija antaa kirjallisen lausunnon siitä, ettei hänelle ole aikaisemmin annettu samalta alalta toista väliaikaista kelpoisuustodistusta, tai osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, ettei ole voinut suorittaa loppututkintoa.

Määräaika

Hae kelpoisuustodistusta hyvissä ajoin ennen teurastuksen tai lopetuksen harjoittamista.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään toistaiseksi voimassaolevana. Väliaikainen todistus on voimassa enintään kolme kuukautta. Aluehallintovirasto voi peruuttaa määräajaksi tai kokonaan kelpoisuustodistuksen sellaisilta henkilöiltä, joilla ei enää ole tehtäviensä osalta riittävää pätevyyttä, tietoja tai taitoja suorittaa toimia, joita varten todistus on myönnetty.

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 10.11.2020