suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Eläinten keinollista lisäämistä koskevan ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen

  • Ammattipätevyys
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien, hevoseläinten, kettujen ja supikoirien keinosiementämisen ammattitaitovaatimuksista sekä nautojen ja hevoseläinten alkionsiirron ammattitaitovaatimuksista on säädetty eläinsuojelulain (247/1996) 29 pykälässä.

Eläinsuojelulain 30 § mukaan Ruokavirasto päättää ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa ulkomailla hank ...

Toimi näin

Lähetä Ruokavirastoon vapaamuotoinen hakemus saadaksesi oikeuden toimia eläinten keinosiementämiseen tai alkionsiirtoon liittyvissä tehtävissä Suomessa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, yhteystiedot, kotikunta ja se, mitä hakemus koskee. Mikäli hakijalla on suomalainen henkilötunnus, niin ilmoita tämä hakemuksessa.

Liitä hakemukseen:

• oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta sekä siihen kuuluvat liitteet (opintorekisteriote)

• virallinen käännös tutkintotodistuksesta, mikäli todistus on annettu muulla kielellä kuin ruotsiksi tai englanniksi

• mikäli hakijan nykyinen etu- tai sukunimi eroaa liitteenä olevissa dokumenteissa käytetystä nimestä, hakijan on toimitettava myös jäljennös asiakirjasta, josta nimenmuutos voidaan todeta.

Virallisesti oikeaksi todistettu tarkoittaa julkisen notaarin oikeaksi todistamaa jäljennöstä tai ns. apostille-todistusta.

Virallisella käännöksellä tarkoitetaan auktorisoidun kielenkääntäjän laatimaa käännöstä.

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/keinollinen-lisaaminen/

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan saamiseksi hakijalla tulee olla ulkomailla hankittu ammattipätevyys, joka vastaa haettavasta oikeudesta riippuen Opetushallituksen vahvistamaa keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävää tutkintoa tai tutkinnon osaa tai keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävää tutkintoa ja alkionsiirron ammattitaitovaatimukset sisältävää tutkinnon osaa.

Hakijan tulee lähettää hakemus sekä aiemmin eritellyt liitteet luvan saamiseksi.


Määräaika

Hae lupaa hyvissä ajoin ennen kuin aiot aloittaa toimimisen eläinten keinosiementämiseen tai alkionsiirtoon liittyvissä tehtävissä Suomessa.

Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään neljän kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 11.5.2021