suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Eläinsuojan ilmoitusmenettely

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Eläinsuojan ilmoituksenvaraisuus perustuu eläinten pitoon eläinsuojassa ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Eläinsuojaksi katsotaan tuotantorakennukset ja ulkotarhauksen säänsuojat tai siihen rinnastettavat rakennelmat.

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on:

  1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen YSL:n liitteen 1 perusteella;
  2. yhdelle tai usealle muulle kuin 1 kohdassa mainitulle YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen YSL:n liitteen 1 perusteella. Jos eläinsuojan suurimman eläinyksikkömäärän muodostaa 1 kohdassa tarkoitetun tuotantoeläimen nuorkarja, ilmoituksenvaraisuusraja määräytyy kuitenkin täyskasvuisen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnetun eläinmäärän perusteella. Tätä kohtaa ei sovelleta YSL:n liitteessä 3 mainittuihin turkiseläimiin;
  3. usealle 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy YSL:n liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella. Tällöin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun ilmoituksenvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on ilmoituksenvarainen. Eläinyksikkömääräksi muunnettu ilmoituksenvaraisuuden raja 1 kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle saadaan kertomalla 1 kohdassa eläinmääränä ilmoitettu ilmoituksenvaraisuuden raja YSL:n liitteen 3 eläinyksikkökertoimella.

Toimi näin

Ilmoitus on jätettävä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa kuitenkin omalla vastuulla, jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Muut vastuuorganisaatiotOulaisten kaupunki, Pyhännän kunta, Siikalatvan kunta
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi, Oulainen, Pyhäntä, Siikalatva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 15.11.2021