suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Eläinkuljetuslupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tarvitset aluehallintoviraston myöntämän eläinkuljetusluvan, jos aiot ryhtyä järjestämään tai ajamaan eläinten kaupallisia kuljetuksia. Lupa koskee eläinkuljetusten eläinsuojelullisia vaatimuksia.

Eläinten kaupalliset kuljetukset ovat

 • osa liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa tai
 • niihin liittyy tai niiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen hyöty.

Kuljetus voi olla kaupallinen, vaikka kuljetukseen liittyvä tai sen tavoitteena oleva taloudellinen voitto kohdistuisi johonkuhun toiseen kuin eläinkuljettajaan, esimerkiksi kuljetettavien eläinten omistajaan, joka ei itse kuljeta eläimiä.

Lupia myönnetään lyhyisiin, enintään kahdeksan (8) tunnin kuljetuksiin tai pitkiin kuljetuksiin, joiden luvilla voi kuljettaa myös yli kahdeksan tunnin ajan.

Eläinkuljetusluvan lisäksi tarvitset

 • yli 8 h eläinkuljetuksiin käytettäville ajoneuvoille hyväksymistodistukset. Hyväksymistodistuksia voit hakea aluehallintovirastolta eläinkuljetusluvan hakemisen yhteydessä.
 • kuljetuksia ajavilta henkilöiltä eläinkuljettajan pätevyystodistukset (hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimet sekä siipikarja) taikka muiden eläinlajien osalta koulutukseen osallistumistodistukset.

Jos sinulla on voimassa oleva lupa ja toimintaan tulee oleellisia muutoksia (esim. muutos kuljetusvälineissä tai luvanhaltijan yhteystiedoissa), sinun tulee tehdä luvan myöntäneeseen aluehallintovirastoon ilmoitus asiasta viimeistään 15 työpäivän kuluessa muutoksista.

Poikkeuksena edelliseen, seuraavissa tilanteissa et tarvitse eläinkuljetuslupaa:

 • jos kuljetat eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna tai
 • jos olet eläinten kasvattaja ja kuljetat eläimiäsi omilla kuljetusvälineilläsi siirtolaiduntamista varten. Siirtolaidunnuksen tulee olla maantieteellisistä olosuhteista johtuvaa, esimerkiksi lampaiden kuljettaminen laitumille saariin kesäajaksi tai porojen kuljettaminen laitumien välillä.
 • jos kuljetat eläimen eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti suoraan eläinlääkärin vastaanotolle, hoitopaikalle tai klinikalle tai sieltä pois.

Toimi näin

 • Perehdy eläinten kuljetuksia koskeviin vaatimuksiin.
 • Selvitä tarvittaessa Eviran nettisivuilta tai aluehallintovirastosta, ovatko hoitamasi kuljetukset kaupallisia.
 • Huolehdi, että kuljetuskäytäntösi ja –välineesi sekä henkilökuntasi täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
 • Lähetä postitse tai sähköpostilla sen aluehallintoviraston kirjaamoon, joka toimii kotipaikkakuntasi alueella, ”Eläinkuljettajalupahakemus” –lomake täytettynä. Muista täyttää hakemuksesta kaikki kohdat ja huolehdi, että lähetät yhdellä kertaa hakemuksen mukana myös kaikki liitteet. Tarvittavat liitteet ovat:
 1. Jos hakijana on yhtiö, yhdistys tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai yhdistyksen tai säätiön säännöistä sekä rekisteriote.
 2. Selvitys kuljettajista mahdollisimman täydellisesti täytettynä (lomake).
 3. Selvitykset kuljetuksiin käytettävistä kuljetusvälineistä, kustakin kuljetusvälineestä oma lomake mahdollisimman täydellisesti täytettynä (lomakkeet yli ja alle 8 tunnin kuljetuksiin käytettävistä ajoneuvoista).
 4. Mikäli pitkiin kuljetuksiin käyttämäsi ajoneuvot on jo aiemmin hyväksytty, kopiot näiden hyväksymistodistuksista.
 5. Jos haet lupaa pitkiin kuljetuksiin, valmiussuunnitelma kuljetusten hätätilanteita varten.
 • Mikäli aluehallintovirastosta pyydetään lisätietoja, niiden toimittaminen viivytyksettä nopeuttaa lupahakemuksen käsittelyä.
 • Odota aluehallintoviraston yhteydenottoa mahdollista ajoneuvojen tarkastuksista sopimista varten. Ota tarkastukseen mukaan kaikki varusteet, joita kuljetuksissa käytetään. Huolehdi myös, että kaikki laitteet ja välineet ovat toimintakuntoiset.
 • Odota, että saat aluehallintovirastosta eläinkuljetusluvan. Jos myös ajoneuvojen hyväksymistodistukset ja eläinkuljettajien pätevyystodistukset ovat kunnossa, voit ryhtyä kuljettamaan eläimiä.
 • Huolehdi, että täytät mahdolliset lupaehdot niille asetetuissa määräajoissa tai jatkuvasti.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulle myönnetään lupa, jos:

 • Eläinkuljetusajoneuvosi ja -laitteesi täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Pitkiin kuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen tulee täyttää lisäksi erityisvaatimukset, jolloin niille voidaan myöntää ajoneuvon hyväksymistodistus, ellei niillä sitä ennestään ole.
 • Toimintatapasi täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
 • Henkilökunnallasi on voimassa olevat eläinkuljettajan pätevyystodistukset (hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimet sekä siipikarja) taikka muiden eläinlajien osalta koulutukseen osallistumistodistukset.
 • Sinä tai edustajasi ei ole syyllistynyt eläinsuojelulain rikkomiseen hakemuspäivää edeltävänä kolmena vuonna.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Eläinten kaupallisen kuljetuksen voit aloittaa vasta, kun eläinkuljetuslupa on saatu.

Käsittelyaika

Riippuu ruuhkatilanteesta, yleensä 1 - 6 kuukautta.

Voimassaoloaika

Viisi vuotta

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020