suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Ei-tuotannollinen investointi; Kosteikon perustaminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella perustat hoidettavia kosteikkoja, pienten kosteikkojen ketjuja, kosteikkomaisia tulva-alueita ja tasanteita niiden luontaisille paikoille, herkästi tulviville pelloille ja pengerretyille kuivatusalueille sekä kunnostamalla uomia luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti.

Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun päät ...

Toimi näin

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta kosteikon perustamiseen voit hakea vuonna 2021 Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi) tai lomakkeella 195.

Kenelle ja millä ehdoin

Investoinnilla on oltava edellytykset edistää maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai lisätä luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Kosteikot ja tulva-alueet on perustettava ensisijaisesti patoamalla luontaisesti sopiviin paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle tai metsä- tai joutomaalle. Kosteikko ja tulva-alue on lisäksi perustettava niin, että ne pidättävät mahdollisimman tehokkaasti valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä luovat monipuolisia elinympäristöjä.

Korvattavien kustannusten tulee olla korvauksenhakijan maksamia, lopullisia, kohtuullisia ja todennettavissa olevia. Ei-tuotannollisten investointien korvaus maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti erillisen hakemuksen perusteella.

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Muut vastuuorganisaatiot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 1.6.2021