suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Edunvalvontavaltuutus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Edunvalvontavaltuutus on perinteistä edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito. Edunvalvontavaltakirja tehdään määrämuodossa kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua asiantuntijalta.

Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Valtuutetun tulee tehtävänsä aluksi tehdä maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

Valtuutus lakkaa olemasta voimassa, kun valtuutus peruutetaan, valtuuttaja kuolee tai valtuutettu ilmoittaa maistraatille luopuvansa tehtävästään. Vahvistetun valtuutuksen mahdollinen peruutus on vahvistettava maistraatissa.

Jos edunvalvontavaltuutettu ei esteellisyyden, sairauden tai poissaolon vuoksi voi hoitaa tehtäväänsä, valtuutetun tehtäviin voidaan määrätä edunvalvoja. Valtuutettu on esteellinen esimerkiksi silloin kun hän tai hänen läheisensä on valtuuttajan vastapuolena asiassa, jota valtuutetun tulisi hoitaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Valtakirjassa mainittu valtuutettu voi hakea maistraatilta edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista.

Valtuuttaja voi hakea maistraatilta edunvalvontavaltuutuksen peruutuksen vahvistamista, jos valtuutus on jo vahvistettu.

Valtuutettu voi ilmoittaa maistraatille luopuvansa valtuutetun tehtävästään, jos valtuutus on jo vahvistettu.

Kuka tahansa voi ilmoittaa maistraatille tarpeesta määrätä edunvalvoja valtuutetun tehtäviin.

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen, edunvalvontavaltuutuksen peruutuksen vahvistaminen ja edunvalvojan määrääminen valtuutetun tehtäviin ovat yleensä maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaMaistraatti
Muut vastuuorganisaatiotHämeen maistraatti, Kaakkois-Suomen maistraatti, Länsi-Suomen maistraatti, Lapin maistraatti, Lounais-Suomen maistraatti, Uudenmaan maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti, Itä-Suomen maistraatti, Sisä-Suomen maistraatti
Palvelun toteuttaaMaistraatti
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maistraatti
Päivitetty: 14.3.2019