suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Edunvalvojan tarvitsemat luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Edunvalvojana tarvitset luvan esimerkiksi seuraaviin päämiehesi kannalta merkittäviin toimenpiteisiin:

  • asunnon tai asumisoikeuden myyminen ja ostaminen
  • kiinteistön myyminen tai ostaminen
  • ositus/omaisuuden erottelu ja perinnönjako, jos kuolinpesään ei ole määrätty pesänjakajaa
  • omaisuuden panttaaminen ja lainan ottaminen.

Edunvalvojana tarvitset luvan myös vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon ostoon ja myyntiin sekä yli viideksi vuodeksi tehtäviin vuokrasopimuksiin, kuten pellonvuokrasopimukseen. Metsän myyntiin tarvitset luvan silloin, kun kyseessä ei ole jo aikaisemmin hyväksytyn metsäsuunnitelman mukainen myynti.

Tarvitset luvan lisäksi perinnöstä tai testamentista luopumiseen ja pesäosuuden luovuttamiseen. Päämiehen varojen lainaaminen on aina luvanvaraista.

Luvanvaraista on myös liiketoiminnan harjoittaminen sekä eräiden sijoituskohteiden hankkiminen. Et kuitenkaan tarvitse lupaa tavallisimpien sijoituskohteiden kuten kotimaisten tai ETA-alueen pörssiosakkeiden tai sijoitusrahasto-osuuksien hankkimiseen, ellei kyse ole erikoissijoitusrahastosta.

Toimi näin

Tulosta lupahakemuslomake Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta ja lähetä se tarvittavien liitteiden kanssa virastoon.

Sinun kannattaa hakea lupaa etukäteen. Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä myös jo tehdyn toimenpiteen jälkikäteen, jos toimenpide on päämiehesi edun mukainen. Muistathan, että toimenpide, johon ei ole myönnetty lupaa, ei sido päämiestäsi.

Viraston verkkosivuilla on myös muut viranomaisen suostumusta vaativat ja omaisuudenhoitosuunnitelmaa koskevat asiat liiteluetteloineen.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvanhakijana voi olla edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen. Edunvalvontavaltuutettuna tarvitset luvan vain, jos valtakirjassa on näin määrätty.

Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan.

Palvelu on maksullinen.

Omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa koskevan päätöksen hinta määräytyy jaettavana olevan nettovarallisuuden mukaan. Kun jaettava nettovarallisuus on enintään 85 000 euroa, hinta on 184 euroa. Kun nettovarallisuus on 85 001–170 000 euroa, hinta on 324 euroa. Kun nettovarallisuus on yli 170 001 euroa, hinta on 444 euroa.

Muiden lupapäätösten ja omaisuuden hoitosuunnitelman vahvistamista koskevan päätöksen hinta on 184 euroa.


Käsittelyaika

Arvioitu keskimääräinen käsittelyaika on 2 kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.12.2019