suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Edunvalvojan tarvitsemat luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Edunvalvojana tarvitset luvan esimerkiksi seuraaviin päämiehesi kannalta merkittäviin toimenpiteisiin:

  • asunnon tai asumisoikeuden myyminen ja ostaminen
  • kiinteistön myyminen tai ostaminen
  • ositus/omaisuuden erottelu ja perinnönjako, jos kuolinpesään ei ole määrätty pesänjakajaa
  • omaisuuden panttaaminen ja lainan ottaminen.

Edunvalvojana tarvitset luvan myös vuokratontilla sijaitsevan omakoti ...

Toimi näin

Tulosta lupahakemuslomake Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta ja lähetä se tarvittavien liitteiden kanssa virastoon.

Sinun kannattaa hakea lupaa etukäteen. Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä myös jo tehdyn toimenpiteen jälkikäteen, jos toimenpide on päämiehesi edun mukainen. Muistathan, että toimenpide, johon ei ole myönnetty lupaa, ei sido päämiestäsi.

Viraston verkkosivuilla on myös muut viranomaisen suostumusta vaativat ja omaisuudenhoitosuunnitelmaa koskevat asiat liiteluetteloineen.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvanhakijana voi olla edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen. Edunvalvontavaltuutettuna tarvitset luvan vain, jos valtakirjassa on näin määrätty.

Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan.


Käsittelyaika

Arvioitu keskimääräinen käsittelyaika on 2 kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.12.2019