suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Edunvalvojan määrääminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Voit hakea itsellesi edunvalvojaa, jos olet täyttänyt 18 vuotta etkä pysty sairauden, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi huolehtimaan taloudellisista asioistasi. Lisäksi edellytyksenä on, että asioitasi ei voida hoitaa muilla tavoin, esimerkiksi läheisesi avustuksella.

Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan omaisuuttasi ja taloudellisia asioitasi tai jotain yksittäistä tehtävää, kuten esim. kiinteistön myyntiä tai perinnönjakoa. Edunvalvoja voidaan määrätä sinulle joko määräajaksi (esim. kahdeksi vuodeksi) tai toistaiseksi. Edunvalvojan tehtävä voidaan lakkauttaa, jos et ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvojan tehtävää ja määräyksen voimassaoloaikaa voidaan myös muuttaa.

Edunvalvojaksesi voidaan määrätä henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa ja on siihen sopiva. Tarvittaessa tehtävään voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa päätyönään useiden henkilöiden taloudellisia asioita.

Edunvalvoja on tilivelvollinen tehtävänsä hoitamisesta valvovalle viranomaiselle. Hänellä on oikeus saada kohtuullinen palkkio ja korvauksia tarpeellisista kuluistaan. Edunvalvoja ei saa kertoa asioistasi muille ilman sinun lupaasi.

Toimi näin

  • Täytä Digi- ja väestötietoviraston sivuilla oleva hakemus edunvalvojan määräämiseksi ja lähetä se virastoon.
  • Liitä hakemukseen lääkärinlausunto terveydentilastasi ja yksityishenkilön suostumus edunvalvojan tehtävään.
  • Jos esität edunvalvojan tehtävään yleistä edunvalvojaa, hakemukseen ei tarvitse liittää yksityishenkilön suostumusta edunvalvojan tehtävään

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilölle, joka ei kykene huolehtimaan asioistaan sairauden, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi eivätkä hänen asiansa tule muutoin hoidetuiksi. Edunvalvojaa hakevan henkilön täytyy ymmärtää, mitä edunvalvojan määrääminen merkitsee.

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvojan määrääminen maksaa 123 €/päätös. Maksua ei peritä, jos hakijan nettotulot, rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina, ovat vähemmän kuin 8 147 € vuodessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 1.1.2021