suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Utajärven kunta

Digituki

  • Palvelu
  • Utajärvi
  • Julkinen palvelu

Utajärven kunta tarjoaa digitukea ja sähköisen asioinnin neuvontaa kuntalaisille useissa kunnan toimipisteissä, mm. kirjastolla ja Asiointipisteessä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digituessa noudatetaan Digi- ja väestötietoviraston antamaa eettistä ohjeistusta.

Neuvonta ja opastus kunnan sähköisissä palveluissa

Sähköisen asioinnin mahdollisuus on käytettävissä useissa kunnan palveluissa. Sähköinen asiointi mahdollistaa asioinnin tai asian vireillepanon ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköinen asiointi on yleensä myös helpoin ja nopein tapa hoitaa asioita. Kaikki eivät pysty käyttämään palveluita itsenäisesti ilman opastusta. Digituki auttaa heitä, jotka tarvitsevat tukea tai opastusta asiointiin. Kunnan velvollisuutena on sähköisten asiointipalveluiden järjestäjänä toteuttaa riittävä tuki palveluiden käyttöön ja tarjota sitä aktiivisesti asiakkailleen toimivaltansa rajoissa.

Utajärven Asiointipisteen digituki

Asiointipisteen asiakaspäätteellä voit asioida sähköisesti sekä Kelan että TE-toimiston palveluissa, ja tarvittaessa henkilökunnalta on saatavilla yleistä opastusta ja neuvontaa sähköisessä asioinnissa.

Digituki ajanvarauksella

Utajärven kunta tarjoaa myös digitukea kuntalaisille ajanvarauksella. Kuntalainen voi varata ajan tapaamiseen, jossa hän saa neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen, tabletin tai sähköisten palvelujen käyttöön. Ajanvarauksen digitukitapaamiseen voi tehdä myös kirjastolla asioinnin yhteydessä tai soittamalla.

Digitukea Utajärven kirjastossa

Utajärven kirjastossa saa opastusta kirjaston omien sähköisten palveluiden, kuten e-aineistojen, verkkokirjaston, omatoimikirjaston ja asiakaskoneiden käyttöön osana kirjaston päivittäistä asiakaspalvelua. Lisäksi kirjastolta saa apua myös tiedonhaussa ja asiakkaan oman laitteen peruskäyttöön ilman ajanvarausta.

Päätelaitteiden lainaaminen

Kuntalainen voi lainata päätelaitteen Utajärven kirjastolta. Lainattava päätelaite soveltuu mainiosti esimerkiksi omatoimiseen harjoitteluun, Internetin selailuun ja sähköisiin palveluihin tutustumiseen. Lainattavat päätelaitteet ovat IPad-tabletteja, ja niitä on lainattavissa rajallinen määrä (2 kpl).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Digituen kautta voit saada neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen, tabletin tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön. Tuki voi olla laitteiden tai palvelujen käytön kursseja, neuvontatilaisuuksia tai henkilökohtaista apua. Digituen antaja määrittelee, miten ja millaista apua tarjoaa. Digitukea annetaan tapauskohtaisesti asiakkaan omalla laitteella tai digituen antajan laitteella. Digituen antajaan voi ottaa yhteyttä verkossa, puhelimitse tai tulemalla paikan päälle.

Tukea antava henkilö voi opastaa sähköisessä asioinnissa, palvelujen löytymisessä ja laitteiden peruskäytössä, mutta digituki ei yleensä tarkoita viallisten laitteiden korjaamista. Tukea antava henkilö ei saa asioida puolestasi tai käsitellä esimerkiksi palvelujen käyttöön tarvittavia pankki- tai muita tunnuksia. Älä kerro omia tunnuksiasi tukea antavalle henkilölle.

Tukea voivat antaa esimerkiksi asiointipisteet, yhteispalvelupisteet, kansalais- ja työväenopistot, kirjastot, vertaisopastajat, vapaaehtoiset, yhdistykset, järjestöt tai yritykset. Digituesta saatetaan käyttää myös erilaisia nimityksiä, kuten esimerkiksi digineuvonta tai digiopastus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUtajärven kunta
Palvelusta vastaaUtajärven kunta
Alue Utajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Utajärven kunta
Päivitetty: 15.2.2022