suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Broilerien kasvatustiheyteen liittyvä ilmoitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Jos broilereita kasvatetaan siten, että kasvatustiheys ylittää 33 kg/m2, tulee toiminnasta tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon (AVI).

Jos broilerikasvattamon kasvatustiheydessä tai tuotantojärjestelmissä tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa broilereiden hyvinvointiin, on myös näistä ilmoitettava aluehallintovirastoon. Ilmoitus tulee esimerkiksi tehdä, jos kasvatustiheys nostetaan yli 39 kg ...

Toimi näin

Jos olet aloittamassa broilerien pitämistä kasvatustiheydessä, joka ylittää 33 kg/m2, toimi seuraavasti:

 1. Laadi tai laadituta kasvattamosta hallipassi, joka sisältää keskeisimmät tiedot tuotantojärjestelmistä kasvatusosastoittain.
 2. Hanki riittävä koulutus broilerien pitämiseen (kelpoisuus vaaditaan aina, jos broilereita on yli 500).
 3. Täytä ilmoituslomakkeen kohdat 1, 2a ja 4. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kasvattamon kasvatustiheydestä sekä kasvattamon keskeisistä tuotantojärjestelmistä.

Tuotantojärjestelmiin liittyviä tietoja ovat:

 • rakennuksen pohjapiirros
 • broilereiden käytettävissä oleva pinta-ala
 • tiedot ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmästä sekä niille suoritetuista teknisistä tarkastuksista
 • tiedot ruokinta- ja juomalaitteista ja niiden sijainnista
 • broilereiden hyvinvoinnin kannalta olennaisten automaattisten ja mekaanisten laitteiden vioittumisen hälytysjärjestelmät ja niiden varajärjestelmät
 • tiedot hälytysjärjestelmille suoritetuista teknisistä tarkastuksista
 • lattiatyyppi
 • yleisimmin käytetty pehku.

4. Lähetä lomake sekä hallipassi sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella kasvattamosi sijaitsee, viimeistään 15 päivää ennen ensimmäisen parven sijoittamista kasvattamoon.

Jos olet nostamassa kasvatustiheyttä yli 39 kg/m2, toimi seuraavasti:

 1. Tarkista, että hallipassi on ajan tasalla.
 2. Täytä ilmoituslomakkeen kohdat 1, 2b ja 3 (sekä tarvittaessa kohta 4).
 3. Lähetä lomake sekä hallipassi sen aluehallintovirastoon kirjaamoon, jonka alueella kasvattamosi sijaitsee, viimeistään 15 päivää ennen ensimmäisen parven sijoittamista kasvattamoon.
 4. Jos kasvattamossa ei ole käyty tekemässä eläinsuojelutarkastusta kahteen vuoteen, valmistaudu siihen, että tarkastus tullaan tekemään.

Jos teet kasvattamon tuotantojärjestelmiin sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa broilereiden hyvinvointiin, ilmoita tällaisista muutoksista viipymättä aluehallintovirastolle. Voit käyttää ilmoituksen teossa ilmoituslomaketta. Jos käytät lomaketta, niin täytä vähintään kohdat 1 ja 4.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos broilereita kasvatetaan kasvatustiheydessä, joka ylittää 33 kg/m2, tulee kasvattamossa olla sellainen ilmanvaihtojärjestelmä, jossa seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 1. ammoniakkipitoisuus (NH3) on enintään 20 ppm ja hiilidioksidipitoisuus (CO2) enintään 3000 ppm mitattuna broilereiden pään tasolla
 2. sisälämpötila ei ole yli 3 °C korkeampi kuin ulkolämpötila, kun ulkolämpötila varjossa mitattuna on yli 30 °C
 3. keskimääräinen suhteellinen kosteus kasvatusosastossa ei 48 tunnin aikana ylitä 70 prosenttia, kun ulkolämpötila on alle 10 °C.

Lisäksi broilerikasvattamossa on oltava sähköntuotannon varajärjestelmä, jolla turvataan koneellisen ilmanvaihdon toiminta sähkökatkojen aikana.

Edellytyksenä kasvatustiheyden nostamiselle yli 39 kg/m2 (enintään 42 kg/m2) on, että

 1. broilerikasvattamon eläinsuojelutarkastuksissa ei ole todettu eläinsuojelusäännösten vastaista toimintaa viimeisen kahden vuoden aikana. Jos broilerikasvattamossa ei ole tehty tarkastusta viimeisen kahden vuoden aikana, vähintään yksi tarkastus on tehtävä ennen kuin kasvatustiheyttä voidaan nostaa.
 2. kasvatusosaston seitsemän perättäisen parven kumulatiivisen päiväkohtaisen kuolleisuusasteen keskiarvo on alle prosenttiluvun, joka saadaan laskentakaavasta 1+0,06 × t (t = päivien lukumäärä, jona kyseisen parven broilereita oli läsnä kasvatusosastossa).
 3. tilalla on käytössä hyvän käytännön opas, joka sisältää vähintään seuraavat broilereihin liittyvät tiedot:
 • hyvinvointia koskeva lainsäädäntö
 • fysiologia ja käyttäytyminen
 • hoito
 • käsittely ja kiinniottaminen
 • lastaus ja kuljetus
 • lopetus
 • tautisuojausta koskevat ennalta ehkäisevät toimenpiteet.

Määräaika

Tee ilmoitus kasvatustiheydestä tai tiheyden muutoksesta aluehallintovirastolle viimeistään 15 päivää ennen ensimmäisen parven sijoittamista kasvattamoon. Tuotantojärjestelmiin tehdyistä merkittävistä muutoksista ilmoita välittömästi.

Käsittelyaika

Ilmoitus arkistoidaan aluehallintovirastoon eikä sen käsittelystä tiedoteta. Jos kasvatustiheys nostetaan yli 39 kg/m2, käsitellään siitä tehty ilmoitus kahden viikon sisällä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020