suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Biosidivalmisteiden kansallisen siirtymäajan hyväksymishakemus ja koeilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Biosidivalmisteiden markkinoille saattajia ja käyttäjiä velvoittaa EU:n biosidiasetus. Biosidivalmisteissa käytettävien tehoaineiden pitää olla mukana EU:n biosidisia tehoaineita koskevassa arviointiohjelmassa kyseisessä valmisteryhmässä. Biosiditehoaineita sisältäville valmisteille on haettava lupaa ennen markkinoille saattamista. Kaikki asetuksen vaatimukset eivät kuitenkaan astu välittömästi vo ...

Toimi näin

Hyväksymishakemukseen on liitettävä tiedot valmisteesta ja sen sisältämistä tehoaineista. Tietovaatimuksista säädetään ympäristöministeriön asetuksessa 419/2014.

Hakemusaineisto voi olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Täytetty hakemuslomake liitteineen toimitetaan Tukesille. Käyttöohje ja muut päällysmerkinnät sekä käyttöturvallisuustiedote tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Uudelleenhyväksymistä tulee hakea vuotta ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, on hakijan esitettävä aikataulu niiden toimittamiselle. Mikäli tietoa ei toimiteta tieteellisistä tai teknisistä syistä, tästä on liitettävä hakemukseen kirjalliset perustelut.

Biosideilla tehtävät tuotannolliset kokeet, joista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, edellyttävät ilmoituksen tekemistä Tukesille. Tieteelliset kokeet edellyttävät kirjanpitoa kokeen tekemisestä ja siinä käytettävistä aineista tai valmisteista. Biosidiasetuksen siirtymäaikana on tehtävä koeilmoitus valmisteryhmiin 8, 11, 12, 18, 19 ja 21 kuuluville valmisteille kansallisten määräysten mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemusaineistoon tulee liittää varsinaisen hakemuksen lisäksi tutkimustieto valmisteesta ja sen sisältämistä tehoaineista ja muista aineista. Omien tutkimusten teon sijaan hakija voi toimittaa toiselta toiminnanharjoittajalta saadun kirjallisen luvan käyttää tämän tietoja ja tutkimuksia hyväksi hakemuksessaan. Aineiston perusteella Tukes arvioi valmisteen terveys- ja ympäristövaarat ja päättää, voidaanko valmisteen markkinoille saattaminen Suomessa sallia.

Kemikaalilaissa asetetaan toiminnanharjoittajille yleisiä velvoitteita, jotka koskevat kaikkia vaarallisia kemikaaleja. Niitä tulee noudattaa biosidisäädöksissä asetettujen velvoitteiden lisäksi (mm. kansallinen kemikaali-ilmoitusvelvollisuus, REACH- ja CLP-asetukset).

Kaikista valmistetta koskevista muutoksista pitää ilmoittaa Tukesille etukäteen ennen muutosten voimaantuloa. Tukes kerää vuosittain tietoja valmisteiden maahantuonti-, valmistus- ja käyttömääristä.


Määräaika

Ennen valmisteen asettamista markkinoille saataville.

Käsittelyaika

Riippuu lupamenettelystä.

Voimassaoloaika

Hyväksyminen on voimassa määräajan.

Palvelun toteuttaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Palvelusta vastaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 22.8.2023