suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen voi saada harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustusta voi käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

Hakuaika on vuosittain syksyllä. Tarkista hakuaika ja mahdolliset vuosittaiset erityisohjeet ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakemuksessa tulee olla lyhyt kuvaus hankkeesta ja liitteessä tarkemmin hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtainen kuvaus, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio erillisohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Suunnitelmassa tulee kertoa myös, miten hankkeen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan hankkeen aikana.

Tee avustushakemus ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa (Avustushakemus ympäristökasvatus- ja valistushankkeeseen).

Jos asiointipalvelun käyttö ole mahdollista, niin voit käyttää tulostettavaa lomaketta. Lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse.

Asiointioikeuden todentaminen

Varaudu todentamaan, että sinulla on oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Jos asioit sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa, suosittelemme käyttämään suomi.fi-valtuuksia. Tätä avustusta koskeva valtuusasia on "Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen”. Lisätietoja suomi.fi-valtuuksista on suomi.fi-verkkopalvelussa.

Jos sinulle on organisaation säännöissä annettu nimenkirjoitusoikeus yksin, voit tehdä sähköisen hakemuksen organisaation puolesta ilman erillistä valtuutta.

Jos sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta yksin eikä organisaatiosi käytä suomi.fi-valtuuksia tai jos haet avustusta tulostettavalla lomakkeella, liitä hakemukseen valtakirja.

Maksatuksen hakeminen

KEHA-keskus maksaa avustuksen ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti, kun työ on asianmukaisesti suoritettu.

Hae avustuksen maksatusta ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätökseen annettujen ehtojen ja määräaikojen mukaan. Kirjaudu asiointipalveluun henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Täytä hakemus huolellisesti Maksatukset-välilehdellä ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Käytä tulostettavaa lomaketta maksatuksen hakemiseen, jos olet hakenut avustuksen sähköisen asioinnin sijaan tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Voit toimittaa maksatushakemuksen myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Pääasiassa avustusta on myönnetty yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Hakemuksen lähettäjänä sinulla täytyy olla oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Jos sinulla ei ole organisaation nimenkirjoitusoikeutta yksin, tarvitset oikeuden todentamiseen joko suomi.fi-valtuudet tai valtakirjan.

Jos haet avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta, tarvitset kirjautumista varten pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke. Hankkeen on oltava projektiluonteinen eli ajallisesti rajattu. Avustusta ei voida myöntää pysyväisluonteiseen tai jatkuvaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä tutkimushankkeille.

Hankkeen tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa.

Palvelun toteuttaa

KEHA-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, KEHA-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 4.12.2023