suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen voi saada harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustusta voi käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

Hakuaika on vuosittain syksyllä. Tarkista hakuaika ja mahdolliset vuosittaiset erityisohjeet ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakemuksessa tulee olla lyhyt kuvaus hankkeesta ja liitteessä tarkemmin hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtainen kuvaus, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio erillisohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hankesuunnitelmassa tulee kertoa myös, miten hankkeen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan hankkeen aikana.

Tee avustushakemus ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa (Avustushakemus ympäristökasvatus- ja valistushankkeeseen).

Ellei sähköisen verkkoasioinnin käyttö ole mahdollista, niin voit käyttää tulostettavaa avustushakemuslomaketta. Lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää lomakkeen myös postitse.

Maksatuksen hakeminen

Myönteisen avustuspäätöksen perusteella voit hakea avustuksen maksatusta, kun työ on asianmukaisesti suoritettu.

Käytä maksatushakemuslomaketta, johon on erillinen ohje.

Lähetä maksatushakemuslomake ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon. Yrityksille/yhteisöille/toiminnanharjoittajille ja kunnalle on erilliset sähköiset asiointilomakkeet. Voit valita asiointilomakkeen Asia > Virasto-kohdasta oikean ELY-keskuksen.

Voit lähettää hakemuksen myös postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikön toimipaikkoihin, niiden yhteystiedot löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke. Hankkeen on oltava projektiluonteinen eli ajallisesti rajattu. Avustusta ei voida myöntää pysyväisluonteiseen tai jatkuvaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä tutkimushankkeille.

Hankkeen tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa.

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Pääasiassa avustusta on myönnetty yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.10.2021