suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus yksityistien parantamiseen

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Avustuskelpoisuus selvitetään avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Avustusta ei voi myöntää jälkikäteen.

Avustusta myönnetään pääasiassa tien ja siltojen vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

 • huonokuntoiset sillat ja tierummut
 • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen
 • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet

Avustus on yleensä 50 % hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus voi olla 75 %. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja isojen rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien, tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Toimi näin

Avustushakemuksen voi täyttää verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella ja lähettää eteenpäin sähköisen asiointilomakkeen liitteenä. Hakemuksen voi myös lähettää postitse Pirkanmaan ELY-keskukseen, jossa hakemukset vastaanotetaan keskitetysti.

Toimita hakemuksen liitteenä

 • rekisteriote ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen pysyvä asutus on merkitty (Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä/yksityistie)
 • pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty
 • suunnitelma-asiakirja (työselitys, suoritepohjainen kustannusarvio, suunnitelmakartta)
 • todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (Digiroad)

Tarvittaessa toimitettavat liitteet

· aukkolausunto (silta- tai rumpuaukon mitoitukseen liittyvä asiantuntijalausunto)

· muut luvat, suostumukset ja lausunnot tarvittaessa

Siltasuunnitelmat ja A3-kokoa suuremmat liitteet toimitetaan ensisijaisesti 1 kpl paperisena ja 1 kpl sähköisesti tai vaihtoehtoisesti 2kpl paperisena.

Tiekunnan on 60 päivän kuluessa avustuspäätöksen saamisesta ilmoitettava, ottaako se avustuksen vastaan. Vastaanottoilmoitus on avustuspäätöksen liitteenä. Vastaanottoilmoituksessa ilmoitetaan tiekunnan tilinumero, tiekunnan nimeämän valvojan nimi ja puhelinnumero sekä tehdäänkö työ omana työnä vai osa- tai kokonaisurakkana. Lisäksi on toimitettava pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa valtionavustuksen vastaanottamisesta on päätetty.

Valvojalta edellytetään alaan liittyvää riittävää teknistä osaamista. Valvojan tulee olla urakoitsijasta riippumaton. Valvojan tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.

Jos tiekunta ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita avustuksen vastaanottamisesta, avustuspäätös raukeaa.

Urakan kilpailuttamisessa on noudatettava hankintasäännöksiä.

Liikenneviraston ohjeesta "Yksityisteiden valtionavustukset" löytyy lisätietoa ja ohjeita yksityisteiden valtionavustusasioista ja hakemusmenettelystä.

Lisätietoa saat myös kunnossapidon ja parantamisen ohjekorteista, joissa perehdytään yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Hae avustuksen maksatusta pääsääntöisesti sähköisesti ELY-keskusten yleinen asiointilomake yksityishenkilöille-lomakkeen liitteenä osoittamalla hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Voit lähettää lomakkeen myös postitse KEHA-keskukseen (KEHA-keskus, Keskinen maksatusalue/Yksityistiet, PL 136, 33101 Tampere).

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytys valtionavustuksen saamiselle on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Avustuskelpoisuus selvitetään avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot:

 • tielle on perustettu tiekunta ja
 • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 6.7.2020