suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus vesienhoidon ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutukseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joilla mm. edistetään vesistöjen hyvää tilaa, turvataan vesiluonnon monimuotoisuutta tai vähennetään tulvariskejä.

Avustuksen saaja vastaa hankkeen toteutuksesta, avustuksen käytöstä, toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtii hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä. Avustusperusteet on kuvattu tarkemmin valtioneuvoston asetuksess ...

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti asiointipalvelussa. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos sähköisen verkkoasioinnin käyttö ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lähetä lomake alueesi ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Liitä hakemukseen tarkempi hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja toteuttamisaikataulun sekä kartan kohdealueelta. Hakemukseen on liitettävä kopiot hankkeen toimenpiteiden tarvitsemista luvista ja suostumuksista sekä selvitys siitä, mitä lupia ja suostumuksia aiotaan hankkia. Yhteisön allekirjoitusoikeudet on todennettava, jos hakija ei käytä sähköistä asiointitiliä. Katso tarkempia ohjeita erillisestä hakuohjeesta.

Näin haet avustuksen maksatusta

Hae avustuksen maksatusta asiointipalvelussa avustuspäätöksen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti Maksatukset-välilehdellä ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Käytä tulostettavaa lomaketta maksatuksen hakemiseen, jos olet hakenut avustuksen sähköisen asioinnin sijaan tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Voit toimittaa maksatushakemuksen myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Asiointioikeuden todentaminen

Varaudu todentamaan, että sinulla on oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Jos asioit sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, suosittelemme käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Hakemalla valtuudet organisaatio voi valtuuttaa henkilöitä hoitamaan tietyn valtuusasian piiriin kuuluvia asioita puolestaan. Kun avustuksen hakuvaiheessa on käytetty valtuutta, organisaatio voi myös kesken hankkeen hakea valtuuksia uusille henkilöille esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä. Tätä avustusta koskeva valtuusasia on "Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen".

Jos sinulle on organisaation säännöissä annettu nimenkirjoitusoikeus yksin, voit tehdä sähköisen hakemuksen organisaation puolesta ilman erillistä valtuutta.

Liitä hakemukseen valtakirja, jos sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta yksin eikä organisaatiosi käytä valtuuksia tai jos haet avustusta tulostettavalla lomakkeella. Valtakirjasta tulee käydä ilmi, että sinulle on annettu oikeus toimia asiassa organisaation puolesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankkeissa, joiden avustuspäätös on tehty 1.7.2023 alkaen, kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 20 euroa tunnilta työntekijää kohden, 40 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden ja 10 euroa tunnilta pientä moottorikäyttöistä työkonetta (esim. mönkijä, moottorikelkka, niittokone tai moottorivene) kohden.

Hankkeissa, joiden avustuspäätös on tehty ennen 1.7.2023, kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden.

Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä vuoksi ensisijaisia ovat laajat hankekokonaisuudet ja eri toimijoiden yhteistyöhankkeet.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi avustuksen saaja on sitoutunut huolehtimaan asianmukaisesti rakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä muista hankkeen valmistumisen jälkeisistä velvoitteista.

Hankkeet on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.

Avustus on harkinnanvarainen ja rahoituksen määrä ja kohteet määritellään vuosittain. ELY-keskukset tiedottavat avustushaun tarkemmasta sisällöstä ja aikataulusta pääsääntöisesti syksyisin.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta 714/2015

Palvelun toteuttaa

KEHA-keskus, ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.4.2024