suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus tunturialueiden jätehuollon edistämiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta tunturialueiden jätehuollon edistämiseen voivat hakea tunturialueella toimivat yhdistykset, yritykset ja kunnat. Sitä voidaan käyttää erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan.

Toimi näin

Tee avustushakemus ensisijaisesti verkkoasioinnissa (Avustushakemus tunturialueiden jätehuollon edistämiseen). Ellei sähköisen verkkoasioinnin käyttö ole mahdollista, niin voit käyttää tulostettavaa avustushakemuslomaketta. Lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää lomakkeen myös postitse.

Asiointioikeuden todentaminen

Varaudu todentamaan, että sinulla on oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Jos asioit sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, suosittelemme käyttämään suomi.fi-valtuuksia. Hakemalla Suomi.fi-valtuudet organisaatio voi valtuuttaa henkilöitä hoitamaan tietyn valtuusasian piiriin kuuluvia asioita puolestaan. Kun avustuksen hakuvaiheessa on käytetty suomi.fi-valtuutta, organisaatio voi myös kesken hankkeen hakea valtuuksia uusille henkilöille esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä. Tätä avustusta koskeva valtuusasia on ”Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen”. Lisätietoja suomi.fi-valtuuksista on suomi.fi-verkkopalvelussa.

Jos sinulle on organisaation säännöissä annettu nimenkirjoitusoikeus yksin, voit tehdä sähköisen hakemuksen organisaation puolesta ilman erillistä valtuutta.

Jos sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta yksin eikä organisaatiosi käytä suomi.fi-valtuuksia tai jos haet avustusta tulostettavalla lomakkeella, liitä hakemukseen valtakirja.

Maksatuksen hakeminen

Avustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa yleensä enintään 25 % myönnetystä avustuksesta, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista.

Käytä maksatushakemuslomaketta, johon on erillinen ohje. Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitoa varten on oma lomake.

Lähetä maksatushakemuslomake ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. Yhteisöille/yrityksille ja kunnille on erilliset sähköiset asiointilomakkeet. Voit valita asiointilomakkeen Asia > Virasto-kohdasta oikean ELY-keskuksen. Voit lähettää hakemuksen myös postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikön toimipaikkoihin, niiden yhteystiedot löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Hakemuksen ja sen liitteiden perusteella arvioidaan hankkeen rahoituskelpoisuus. Huolellisesti täytetyt hakemukset, hyvät valokuvat ja asianmukaiset liitteet nopeuttavat ja helpottavat hakemusten käsittelyä.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus, Lapin ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 25.9.2023