suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus saaristoliikenteen järjestämiseen

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Avustetulla saaristoliikenteellä tarkoitetaan sellaista yksityisen liikenteenharjoittajan vesiteitse merikelpoisella aluksella hoitamaa säännöllistä liikennettä, joka palvelee saaristossa pysyvästi asuvia henkilöitä sellaisilla saariston sisäisillä tai saariston ja mantereen välisillä reiteillä, joilla ei ole muuta säännöllistä liikennettä tai tieyhteyksiä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus avustaa liikennettä seuraavilla reiteillä:

 • Inkoon ja Raaseporin henkilökuljetukset
 • Inkoo ja Raaseporin raskaskuljetukset avovesiaikaan
 • Loviisan saariston raskaskuljetukset avovesiaikaan
 • Sipoon reitti
 • Saariston Rengastie (Houtskari, Mossala-Iniö, Dalen) kesäaikaan kesä-elokuu
 • Pieni Rengastie (Nauvo-Seili-Rymättylä –reitti) kesäaikaan kesä-elokuu.

Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisee ilmoituksen avustusten hakemisesta seuraavan vuoden liikennettä varten kohdealueilla ilmestyvissä sanomalehdissä. Ilmoitus julkaistaan viimeistään 30.6. Turun Sanomissa Åbo Underrättelserissä, Västra Nylandissa ja Sipoon Sanomissa. Hakemukset on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskukseen 14.9. klo 15.00 mennessä. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään noin 2 kuukauden kuluessa avustushakemuksen saapumisesta ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee avustuspäätöksen yleensä vuodeksi kerrallaan.

Toimi näin

Tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus, jossa on oltava seuraavat tiedot:

 1. haettavan avustuksen suuruus
 2. oikeat ja riittävät tiedot aluksesta, tiedot suurimmasta sallitusta matkustaja- ja lastimäärästä sekä jäljennös aluksen katsastustodistuksesta ja todistus varustamolla olevasta ISM-säännösten mukaisesta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, joka on auditoitu varustamojohdolle ja alukselle, jos alus kokonsa puolesta on ISM-säännösten alainen
 3. oikeat ja riittävät aluksen käyttöä kuvaavat taloudelliset tiedot
 4. tarjottavan liikennepalvelun vuorotiheys ja muut laatua kuvaavat tiedot
 5. perittävien kuljetusmaksujen suuruus
 6. tiedot muusta mahdollisesta toimintaansa saamastaan julkisesta tuesta
 7. mahdollisuudesta tarjota palvelujaan myös hälytystilanteissa sekä
 8. selvitys liikenteenharjoittajan paikallistuntemuksesta ja työntekijöiden kielitaidosta.

Lähetä hakemus liitteineen Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (PL 236, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi).

Kenelle ja millä ehdoin

Varsinais-Suomen ELY-keskus valmistelee avustuspäätöstä varten laskelmat sekä avustusten jakoesityksen edellisen vuoden toteutuman ja hakemusten perusteella. ELY-keskus pyytää hakemuksista myös lausunnon Saaristoasiain neuvottelukunnalta ja ao. kunnilta.

Tuetussa saaristoliikenteessä liikennöitsijä vastaa aikatauluista. Tukea saava saaristoliikenteen liikenteenharjoittaja perii asiakkailtaan kuljetusmaksut. Kuljetusmaksuja ei tilitetä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Tuetussa saaristoliikenteessä perittävistä maksuista vapautettuja ovat saaristoliikenteeseen käytettävien alusten reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuvat henkilöt. Maksua ei peritä myöskään saaressa pysyvästi asuvan henkilön omistamasta ajoneuvosta, hänelle tarkoitetusta tavarantoimituksesta tai tällaisia kuljetuksia suorittavilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Liikenteenharjoittaja laskuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskusta kuukausittain. Laskun liitteenä on oltava raportti toteutuneista ajoista.

Lisäksi liikenteenharjoittajan pitää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä viimeistään 31.3. seuraavana vuonna.

Liikenteenharjoittajan pitää välittömästi ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle huomattavasta toiminnassaan tai toimintaoloissa tapahtuvasta tai tapahtuneesta muutoksesta sekä toimintansa tai sen osan lopettamisesta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021