suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus rakennusperinnön hoitoon

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rakennusperinnön hoitoavustusta voi saada kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusperintökohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon ja korjaukseen sekä korjausta tukevien erityissuunnitelmien laatimiseen. Avustuksilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilyttämistä ja hyvän elinympäristön syntymistä.

Toimi näin

Avustuksen hakuaika on vuosittain syksyllä. Tarkista aikataulu sekä lue tarkemmin avustuksen tavoitteista ja ehdoista ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Avustuksen hakeminen

Tee avustushakemus mieluiten sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Ellei verkkoasiointilomakkeen käyttö ole mahdollista, voit käyttää tulostettavaa lomaketta. Lähetä lomake ELY-keskuksen kirjaamoon joko sähköisesti yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse. Valitse vastaanottajaksi se ELY-keskus, jonka alueella kohde sijaitsee. Poikkeuksena on Satakunta, jossa hakemukset toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, sekä Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joissa toimitusosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Asiointioikeuden todentaminen

Jos avustusta haetaan organisaatiolle, varaudu todentamaan, että sinulla on oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Sähköisessä asioinnissa suosittelemme käyttämään suomi.fi-valtuuksia. Valtuuksia voidaan helposti muuttaa esim. henkilövaihdosten yhteydessä. Tätä avustusta koskeva valtuusasia on ”Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen”. Lisätiedot: suomi.fi.

Jos sinulle on organisaation säännöissä annettu nimenkirjoitusoikeus yksin, voit tehdä sähköisen hakemuksen organisaation puolesta ilman erillistä valtuutta.

Jos sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta yksin eikä organisaatiosi käytä suomi.fi-valtuuksia tai jos haet avustusta tulostettavalla lomakkeella, liitä hakemukseen valtakirja.

Avustuspäätös tai tieto avustuksesta toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Maksatuksen hakeminen

Myönteisen päätöksen perusteella voit hakea avustuksen maksatusta, kun työ on asianmukaisesti suoritettu. Maksatuksesta vastaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA.

Tutustu KEHA-keskuksen maksatusohjeeseen. Täytä sen jälkeen maksatushakemuslomake:

  • Jos käytit avustuksen hakemiseen verkkoasiointilomaketta Aluehallinnon asiointipalvelussa, kirjaudu asiointipalveluun ja täytä maksatushakemuslomake siellä.
  • Jos käytit avustuksen hakemiseen tulostettavaa lomaketta ja toimitit sen ELY-keskuksen kirjaamoon, hae myös maksatusta tulostettavalla lomakkeella (Maksatushakemus ympäristö ja vesi).

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Voit hakea avustusta rakennuksen tai kohteen ennallistaviin ja säilyttäviin korjaustöihin. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirissä sijaitsevien muiden rakennusten tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä kunnostamista koskevien erityissuunnitelmien laadintaan.

Tutustu ehtoihin tarkemmin ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 4.4.2024