suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit ja esittää toimenpiteet pohjaveden laadun heikkenemisen ennaltaehkäisemiseksi ja pohjaveden hyvän tilan turvaamiseksi. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityis ...

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti sähköisesti verkkoasioinnissa. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täytä hakijaa, yhteyshenkilöä, hanketta, toimenpiteitä ja niiden rahoitussuunnitelmaa koskevat kohdat. Ilmoita hakemuksessa hankkeen tavoitteet, aikataulu, kustannusarvio ja muu rahoitus sekä mahdollisimman tarkka suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi. Kuvaa tarkemmin, mitä hyötyä hankkeesta on erityisesti vesienhoidon, pohjavesialueiden riskienhallinnan ja yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta. Mainitse toimenpiteissä myös mahdolliset tutkimustarpeet ja -suunnitelmat.

Ellei sähköisen verkkoasioinnin käyttö ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lähetä lomake alueesi ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Näin haet avustuksen maksatusta

Hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa, kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea avustuksen maksatusta tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskukseen tai vaihtoehtoisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Asiointioikeuden todentaminen

Varaudu todentamaan, että sinulla on oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Jos asioit sähköisesti asiointipalvelussa, suosittelemme käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Hakemalla valtuudet organisaatio voi valtuuttaa henkilöitä hoitamaan tietyn valtuusasian piiriin kuuluvia asioita puolestaan. Kun avustuksen hakuvaiheessa on käytetty valtuutta, organisaatio voi myös kesken hankkeen hakea valtuuksia uusille henkilöille esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä. Tätä avustusta koskeva valtuusasia on Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen.

Jos sinulle on organisaation säännöissä annettu nimenkirjoitusoikeus yksin, voit tehdä sähköisen hakemuksen organisaation puolesta ilman erillistä valtuutta.

Jos sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta yksin eikä organisaatiosi käytä valtuuksia tai jos haet avustusta tulostettavalla lomakkeella, liitä hakemukseen valtakirja. Valtakirjasta tulee käydä ilmi, että sinulle on annettu oikeus toimia organisaation puolesta tässä asiassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen myönnetään vain kunnille, kuntayhtymille ja yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustus on harkinnanvarainen, ja rahoituksen määrä ja kohteet määritellään vuosittain syksyllä julkaistavissa hakukuulutuksissa. Hakukuulutukset julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla. Avustus myönnetään valtionavustuslain perusteella.

Avustusta myöntäessään ELY-keskukset ottavat huomioon vesienhoitosuunnitelmat ja niissä esitetyt toimenpiteet, pohjavesialueiden riskit ja pohjavesialueiden merkityksen yhdyskuntien vedenhankintaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 25.9.2023