suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit ja esittää toimenpiteet pohjaveden laadun heikkenemisen ennaltaehkäisemiseksi ja pohjaveden hyvän tilan turvaamiseksi. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille.

Toimi näin

Avustusten hakuaika on vuosittain pääsääntöisesti loka-marraskuussa.

Hae avustusta ensisijaisesti sähköisesti verkkoasioinnissa (Avustushakemus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen). Täytä hakijaa, yhteyshenkilöä, hanketta, toimenpiteitä ja niiden rahoitussuunnitelmaa koskevat kohdat. Ilmoita hakemuksessa hankkeen tavoitteet, aikataulu, kustannusarvio ja muu rahoitus sekä mahdollisimman tarkka suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi. Kuvaa tarkemmin, mitä hyötyä hankkeesta on erityisesti vesienhoidon, pohjavesialueiden riskienhallinnan ja yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta. Mainitse toimenpiteissä myös mahdolliset tutkimustarpeet ja -suunnitelmat.

Ellei sähköisen verkkoasioinnin käyttö ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lähetä lomake alueesi ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen myönnetään vain kunnille, kuntayhtymille ja yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustus on harkinnanvarainen, ja rahoituksen määrä ja kohteet määritellään vuosittain syksyllä julkaistavissa hakukuulutuksissa. Hakukuulutukset julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) perusteella.

Avustusta myöntäessään ELY-keskukset ottavat huomioon vesienhoitosuunnitelmat ja niissä esitetyt toimenpiteet, pohjavesialueiden riskit ja pohjavesialueiden merkityksen yhdyskuntien vedenhankintaan.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotSatakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.10.2021