suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta kaupunkivesien haitta-aineiden hallintaan voi hakea Etelä-Savon ELY-keskukselta 2.4.–15.5.2024 välisenä aikana.

Haitta-aineet hallintaan -teemassa käynnistetään kolme hakukokonaisuutta, joista hakijan tulee valita kullekin hankkeelleen sopivin vaihtoehto:

  1. Haitallisten aineiden vähentäminen ja riskienhallinta viestinnän ja ohjauksen avulla
  2. Taajamien hulevesien laadun hallinta
  3. Yh ...

Toimi näin

Hae rahoitusta avustushakemuksella. Liitä hakemukseen tarkempi hankesuunnitelma, jonka pituus on enintään 8 sivua.

Täytä, allekirjoita, tallenna ja lähetä avustuksen hakulomake sähköisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Valitse virastoksi Etelä-Savon ELY ja kirjoita asiaksi ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen”. Voit lähettää hakemuksen Etelä-Savon ELY-keskukselle myös sähköpostilla tai postitse.

Avustuksen hakuaika päättyy 15.5.2024. Jätä hakemukset Etelä-Savon ELY-keskukseen kirjallisesti viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15 mennessä. ELY-keskus ei ota käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia.

Katso tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta hakumenettelyohjeesta ja hakemuksen täyttöohjeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan sekä arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta vesien hyvän tilan tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kustannustehokkuudesta, laadusta ja toteuttamiskelpoisuudesta.

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustusta on haettava ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä valtionavustuksesta

Palvelun toteuttaa

Etelä-Savon ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 20.3.2024