suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille voidaan myöntää valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä.

Avustusta voidaan myöntää yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Hakijan ei tarvitse itse asua pientalossa.

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa:

  • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun
  • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Toimi näin

Toimita hakemus ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, voit laatia hakemuksen myös hakemuslomakkeella. Toimita tällöin hakemus liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla.

Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet nopeuttavat ja helpottavat hakemuksen käsittelyä.

Jos sinulle myönnetään avustus, toteuta suunnitelman mukainen hanke valmiiksi ja maksa lasku. Täytä sen jälkeen maksatushakemus päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä ja lähetä se KEHA-keskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Avustusta ei voida myöntää, jos

  • uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta
  • kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi
  • hakijalle myönnetään samaan tarkoitukseen muuta avustusta tai kotitalousvähennystä
  • jos asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Pienimuotoinen liiketoiminta esimerkiksi autotallissa tai työhuoneessa ei estä avustuksen saamista.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 27.4.2022