suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille voidaan myöntää valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä.

Avustusta voidaan myöntää yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon ...

Toimi näin

Hae avustusta ja sen maksatusta ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. KEHA-keskus maksaa avustuksen ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti.

Huolellisesti täytetty hakemus liitteineen nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Näin haet avustusta

Hae avustusta ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Aluehallinnon asiointipalveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea avustusta tulostettavalla lomakkeella. Toimita avustushakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon postitse, sähköpostitse tai tuomalla paikanpäälle. Voit toimittaa hakemuksen myös ELY-keskuksen yksityishenkilöille suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Näin haet avustuksen maksatusta

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, toteuta suunnitelman mukainen hanke valmiiksi. Maksa laskut ja hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätökseen annettujen ehtojen ja määräaikojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea avustuksen maksatusta tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Voit toimittaa maksatushakemuksen myös ELY-keskuksen yksityishenkilöille suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Avustusta ei voida myöntää, jos

  • uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta,
  • kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi,
  • hakijalle myönnetään samaan tarkoitukseen muuta avustusta tai kotitalousvähennystä, tai
  • asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Pienimuotoinen liiketoiminta esimerkiksi autotallissa tai työhuoneessa ei estä avustuksen saamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus avustuksista öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa 803/2021

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.8.2023