suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus asuinrakennuksen maakaasulämmityksestä luopumiseksi

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille voidaan myöntää valtionavustusta maakaasua käyttävän lämmitysjärjestelmän poistamiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita sekä biokaasua ja -öljyä käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä.

Avustusta voidaan myöntää yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pient ...

Toimi näin

Avustusta ja sen maksatusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. KEHA-keskus maksaa avustuksen ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti.

Huolellisesti täytetty hakemus liitteineen nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Näin haet avustusta

Avustusta haetaan ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Aluehallinnon asiointipalveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea avustusta tulostettavalla lomakkeella. Toimita avustushakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon postitse, sähköpostitse tai tuomalla paikanpäälle. Voit toimittaa hakemuksen myös ELY-keskuksen yksityishenkilöille suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Näin haet avustuksen maksatusta

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, toteuta suunnitelman mukainen hanke valmiiksi, maksa laskut ja hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätökseen annettujen ehtojen ja määräaikojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea avustuksen maksatusta tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Voit toimittaa maksatushakemuksen myös ELY-keskuksen yksityishenkilöille suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voidaan myöntää pientaloille, jotka ovat liitetty maakaasua kuljettavaan valtakunnalliseen siirtoverkostoon. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 7.4.2022 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Avustusta ei voida myöntää, jos

  • uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua, turvetta, biokaasua tai -öljyä,
  • kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi,
  • hakijalle myönnetään samaan tarkoitukseen muuta avustusta tai kotitalousvähennystä, tai
  • asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Pienimuotoinen liiketoiminta esimerkiksi autotallissa tai työhuoneessa ei estä avustuksen saamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 16.10.2022