suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää valtionavustuksia maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Avustusta voidaan myöntää pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistustarpeen suun ...

Toimi näin

Näin haet avustusta

  1. Hae avustusta ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa (Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen/pilaantuneen alueen puhdistamiseen).
  2. Jos sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
  3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Toimita hakemus liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla.
  4. Jos Pirkanmaan ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
  5. Kun Pirkanmaan ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet avustuksen maksatusta

KEHA-keskus maksaa avustuksen ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä.

Hae avustuksen maksatusta ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätökseen annettujen ehtojen ja määräaikojen mukaan. Kirjaudu asiointipalveluun henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Täytä hakemus huolellisesti Maksatukset-välilehdellä ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Käytä tulostettavaa lomaketta maksatuksen hakemiseen, jos olet hakenut avustuksen sähköisen asioinnin sijaan tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Voit toimittaa maksatushakemuksen myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea erilaiset yhteisöt, yritykset ja luonnolliset henkilöt sekä esimerkiksi kuolin- ja konkurssipesät.

Avustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että

  1. pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai aiheuttajaa ei tavoiteta, taikka pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan toimen kustannuksista; ja
  2. alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle kohtuutonta.

Avustuksen myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa, että avustuksen hakija osallistuu hankkeeseen tai sen kustannuksiin. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta 246/2019

Palvelun toteuttaa

KEHA-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 4.12.2023