suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustukset vaelluskalaohjelma NOUSUn toimeenpanemiseksi

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) kalatalousviranomaiset myöntävät harkinnanvaraisesti avustuksia NOUSU -ohjelman toimeenpanoa tukevien hankkeiden toteuttamiseen. NOUSU -ohjelman tavoitteena on parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja luontaista lisääntymistä avaamalla vaellusreittejä ja kunnostamalla vapautuneita virtavesialueita. ...

Toimi näin

Käytä avustuksen hakemiseen ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua (”Avustushakemus vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteisiin”). Toissijaisesti voi täyttää tulostettavan lomakkeen ja lähettää sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.

Hakemuksessa on ilmoitettava mm. seuraavat tiedot:

 • hakijan yhteystiedot
 • hankesuunnitelma, josta ilmenee hankkeen tavoite, tehtävät toimenpiteet ja tulokset sekä mahdolliset yhteistyökumppanit
 • hankkeen aikataulu
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • tiedot muista samaan hankkeeseen haetuista ja saaduista avustuksista
 • arvio hankkeen vaikuttavuudesta.

Avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:

 • Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeidenavustushakemukset.
 • Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
 • Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Avustushakemus on toimitettava ELY-keskukselle ennen kuin aloitetaan ne toimenpiteet, joiden toteuttamiseen avustusta haetaan. Erittäin perustellusta syystä ELY-keskus voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää myöntää avustusta myös hakemusta edeltäviin hankkeeseen olennaisesti liittyviin kustannuksiin.

Tarvittaessa kysy lisää ELY-keskusten kalatalouspalveluista.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voi saada uhanalaisten vaelluskalojen elinkiertoa parantaviin toimenpiteisiin: kalojen vaellusta haittaavien esteiden poistoon tai ohitukseen ja esteellisyyden poiston myötä vapautuneen virtavesialueen kunnostukseen. Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset, sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Lisäksi avustuksen saajan on kyettävä luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä.

Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus patojen purkuhankkeissa on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Muu tarvittava rahoitus voi sisältää myös kuntien, yritysten, osakaskuntien tai kalastusalueiden varoja. Omarahoitus voi sisältää myös talkootyötä tai luontaissuorituksia.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen sekä muut tarvittavat suostumukset.

Jos hakija on arvonlisäverovelvollinen, avustusta ei myönnetä kustannusten arvonlisäveron osuudesta. KEHA-keskus maksaa avustuksen toteutuneiden kustannusten perusteella yhtenä tai useampana eränä jälkikäteen.

Palvelun toteuttaa

Lapin ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, KEHA-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.12.2021