suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustukset kalatalousalueiden toimintaan

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Avustuksia voivat hakea vain kalatalousalueet.

Kalatalousaluetoimintaan myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Avustuksia voi hakea vain hakuaikoina. Haku on avoinna yleensä vuo ...

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

  1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
  2. Jos sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa Yleisavustukset kalatalousalueen toimintaan -hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
  3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Toimita hakemus liitteineen joko sähköisessä asiointipalvelussa, ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.
  4. Jos ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Käytössä oleva Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen -valtuusasia poistuu käytöstä. Uuden valtuusasian käyttö alkaa 25.9.2023. Uusi valtuusasia on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen. Käytöstä poistettavalla valtuudella aloitettuihin asiointeihin tarvitaan uusi valtuus.

Asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen käyttö on selvitettävä vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta, jossa myös avustuksen käyttö tulee selvittää. Jos sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa Kalatalousalueen toiminta-avustuksen selvityslomaketta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat saada kalatalousalueet. Avustusta voidaan käyttää kalatalousalueen toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin sekä maa- ja metsätalousministeriön tai ELY-keskuksen mahdollisesti asettamien tulostavoitteiden toteuttamiseen.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat kalatalousaluetoiminnasta aiheutuvat kohtuulliset palkka-, palkkio-, ostopalvelu-, investointi-, matka- ja materiaalikustannukset. Matkakustannuksia ja päivärahoja maksettaessa tulee noudattaa valtion virkamiesten matkustussääntöä.

Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Palvelun toteuttaa

Lapin ELY-keskus, KEHA-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Lapin ELY-keskus, KEHA-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 12.2.2024