suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustukset kalatalousalueiden toimintaan

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Avustuksia voivat hakea vain kalatalousalueet.

Kalatalousaluetoimintaan myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Avustuksia voi hakea vain hakuaikoina. Haku on avoinna yleensä vuodenvaihteessa, joulu-helmikuussa. Haun alkamisesta ilmoitetaan ELY-keskuksen internet-sivustolla.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen:

  1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu/Kala-talousalueen toiminta-avustus). Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
  2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta (Yleisavustukset kalatalousalueen toimintaan). Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle. Hae avustusta käyttämällä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
  3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Toimita hakemus liitteineen joko 1) Aluehallinnon asiointipalvelussa tai 2) ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan tai 3) postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.
  4. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
  5. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Selvitys avustuksen käytöstä:

1. Avustuksen käyttö tulee selvittää lomakkeella. Lisätietoa ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat saada kalatalousalueet. Avustusta voidaan käyttää kalatalousalueen toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin sekä maa- ja metsätalousministeriön tai ELY-keskuksen mahdollisesti asettamien tulostavoitteiden toteuttamiseen.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat kalatalousaluetoiminnasta aiheutuvat kohtuulliset palkka-, palkkio-, ostopalvelu-, investointi-, matka- ja materiaalikustannukset. Matkakustannuksia ja päivärahoja maksettaessa tulee noudattaa valtion virkamiesten matkustussääntöä. Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 27.10.2021