suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Koulunkäynnin ohjaus- ja avustamispalvelun tavoitteena on tukea oppilaiden omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä oppimisesta ja koulunkäynnistä. Koulunkäynnin ohjauksen tukea voidaan kohdentaa koko opetusryhmälle tai erillisen päätöksen mukaan oppilaskohtaisesti. Yksilöllistä koulunkäynninohjauksen tarvetta arvioidaan yhdessä huoltajan, opettajan ja koulunkäynninohjaajan kanssa. Yksittäisestä ohjaus- ja avustajapalvelusta päätetään erityisen tuen päätöksessä tai tehdään erillinen hallintopäätös.

Tulkitsemispalveluiden tarvetta kartoittavat opettajat ja oppilashuolto yhdessä. Arvioinnissa kuullaan myös oppilaan huoltajaa ja otetaan huomioon mahdolliset asiantuntijoiden lausunnot. Palvelu voi olla tarpeen esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden vuoksi. Apuvälineiden tarpeellisuuden arvioinnissa ovat opettajan ja erityisopettajan tai kouluterveydenhoitajan lisäksi tarvittaessa mukana myös huoltaja, kuntoutusohjaaja, fysio-, puhe- tai toimintaterapeutti.

Toimi näin

Apuvälineiden hankintaan ja koulunkäynnin ohjauspalveluihin liittyvissä asioissa saat apua koulun erityisopettajalta sekä rehtorilta. Palvelutarve arvioidaan yleistä ja tehostettua tukea saavan oppilaan pedagogisessa arviossa ja erityistä tukea saavan oppilaan pedagogisessa selvityksessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustamispalveluista sekä erityisistä apuvälineistä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 9.10.2020