suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

 • Palvelu
 • Naantali
 • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus saada tarvitsemiaan avustaja- ja apuvälinepalveluita. Naantalin jokaisessa koulussa työskentelee useita koulunkäynninohjaajia. Alakouluissa ohjaajat työskentelevät koulun oppitunneilla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina. Yläkouluissa ohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti luokka-avustajina. Jos oppilas tarvitsee henkilökohtaisen avustajan, tarve määritellään yhteistyössä huoltajien ja koulun oppilashuollon kanssa ja tämä kirjataan oppilaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämissuunnitelmaan (HOJKS).

Koulunkäynninohjaaja

 • tukee oppilaan tai oppilasryhmän oppimista ja toimintaa koulun arjessa.
 • auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.
 • toimii yhteistyössä opettajan kanssa ja opettajan antamien ohjeiden mukaan.
 • on tarvittaessa mukana moniammatillisissa työryhmissä, mm. oppilashuoltoryhmät.
 • valvoo ja ohjaa: mm. välituntivalvonnat, läksyparkit ja kuljetusoppilaiden kyydityksistä huolehtiminen.
 • osallistuu tarvittaessa oppilaan opetusta, kuntoutusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun ja kuntouttamiseen (esim. fysio-, puhe- tai toimintaterapeutin antamien ohjeistusten mukaisesti).
 • käyttää tarvittaessa korvaavia kommunikointimenetelmiä (taike-taulukko, viittomakieli jne.).
 • vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa oman yksikkönsä toiminnan suunnittelusta, turvallisuudesta ja ohjauksesta yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa.

Apuvälineet

 • Oppilas saa koulusta tai koulun kautta oppimiseen tarvittavat välttämättömät apuvälineet, jotka eivät kuulu esimerkiksi vammaispalvelujen piiriin. Tarve määritellään yhteistyössä huoltajien ja koulun oppilashuollon kanssa ja kirjataan oppilaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämissuunnitelmaan (HOJKS).

Toimi näin

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä lapsensa opettajaan tai koulun rehtoriin joko puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä. Johtavan rehtorin ja koulupsykologin tavoittaa puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaan tarve koulunkäynninohjaajan tukeen ja apuvälineisiin määritellään yhteistyössä huoltajien ja koulun oppilashuollon kanssa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 29.3.2021