suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Kouvolan kaupungissa oppilaiden tarvitsema avustajapalvelu toteutetaan koulunkäynninohjaajien ja lasten erityisohjaajien työpanoksen avulla. Kouluille myönnetään vuosittain ohjaajaresurssi, joka perustuu tarvearviointiin. Koulutasolla ohjaajien työpanos jaetaan tukea tarvitsevien oppilaiden ja ryhmien kesken. Ohjaajien työpanosta käytetään avustajapalvelun lisäksi erilaisiin joustaviin tukimuotoihin kuten läksykerhojen ohjaamiseen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamiseen.

Tulkitsemispalvelu toteutetaan suurimmaksi osaksi vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin perehtyneiden ohjaajien avulla. Lisäksi käytetään yksittäistapauksissa ostopalveluna hankittavaa tulkkausta. Opettajalla ja ohjaajalla on opetuksen järjestämisessä omat tehtävät ja vastuut ja ne tulee selkeyttää vuosittain ryhmä- ja oppilaskohtaisesti. Suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä. Apuvälineet myönnetään oppilaalle henkilökohtaisina perustuen pedagogiseen arvioon tai selvitykseen. Henkilöstön tulee osata apuvälineiden käyttö ja heidän tulee olla valmiita opastamaan myös huoltajia niiden käytössä. Osaamisen varmistamiseen haetaan koulutusta, konsultaatiota ja ohjausta. Koulu tukee erilaisten kommunikatiivisten apuvälineiden palvelun saannissa. Opettajan voi antaa lausunnon oppilaan lääkärille, jotta oppilas voi saada kommunikointivälineen, selviytyäkseen koulutilanteista. Kommunikointiväline mahdollistaa myös oppilaan selviytymistä sosiaalisissa tilanteissa. Tukea saavalle oppilaalle mahdollisista yksilökohtaisista ulkopuolisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös.

Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan monialaisena asiakaslähtöisenä verkostotyönä. Muiden alojen asiantuntijat voivat toimia kouluyhteisössä antamassa oppilaalle hänen tarvitsemiaan palveluita.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas saa avustaja- ja apuvälinepalveluja tarpeen niin vaatiessa ja tarve määritellään HOJKS:ssa. Tarpeen määrittelyn tukena käytetään asiantuntija-arviointeja.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 17.6.2020