suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Rehtori suunnittelee koulussa avustamisen kohdentamisesta. Avustamisen toteutus kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Avustamisen tarvetta arvioidaan lukuvuoden aikana -sitä vähennetään, kun oppilas itsenäistyy ja edistyy opiskelussaan.

Opettaja vastaa opettamisesta, opetuksen suunnittelusta, oppilaan arvioinnista ja y ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Sivistysjohtaja tai rehtori päättää avustajapalveluista sekä erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja sekä mahdollisia asiantuntijalausuntoja.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021