suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Koulunkäynninohjaajan työ on asiakaslähtöistä auttamista, joka pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen ja oppimisen teoreettisten lainalaisuuksien hahmottamiseen. Työn tavoitteena on oppijan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että oppijan omatoimisuus ja itsenäisyys korostuvat. Koulunkäynninohjaajalta vaaditaan toiminnassaan eettistä vastuullisuutta, kasvatustietoisuutta, vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata erilaisuutta. Koulunkäynninohjaajat työskentelevät erityisluokissa, yleisopetuksen luokissa sekä ala- että yläasteella, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Tavoitteena on tukea oppilaan itsenäistymistä ja oppimiskykyä. Autamme esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsiviä sekä kehitys-, liikunta- ja aistivammaisia sekä autistisesti käyttäytyviä. Oppilaan tarvitsemat edellytykset koulunkäynnille suunnitellaan kussakin tapauksessa erikseen yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa.

Oppilasta ohjataan oppimistapahtumassa ja avustetaan mm. pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa.

Kehitysvammaisten ja monivammaisten koulupäivään voi kuulua myös hoitotoimenpiteitä. Päivittäisiin toimiin saattaa sisältyä oppilaan kuntouttamista fysioterapeutin tai puheterapeutin ohjeiden mukaan. Esteetön oppimisympäristö taataan tarvittavilla apuvälineillä ja esteettömällä liikkumisella, sekä oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset viestintämenetelmillä kuten viittomakieli ja pistekirjoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 16.3.2021