suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Avoin varhaiskasvatuspalvelu

  • Palvelu
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Kauhajoella avoimia varhaiskasvatuspalveluja ovat Perhetupa Soffa ja varhaiskasvatuskerhot.

Perhetupa Soffa on alueen lapsiperheiden ”treffikeskus”, jossa lapsiperheet tapaavat toisiaan, tutustuvat keskenään ja verkostoituvat jakaakseen arjen kokemuksia ja tukeakseen toisiaan kasvatuksellisissa kysymyksissä. Lisäksi perhetupa tarjoaa monipuolista toimintaa lapsille ja vanhemmille. Ajatuksena on se, että perhetupa on matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla. Perhetuvassa järjestetään avoimen toiminnan lisäksi ohjattua toimintaa, mukavaa tekemistä sekä perheen ja vanhemmuuden tukemista. Perhetupa kokoaa samalla alueella olevat perheiden palvelut toimijaverkostoksi.

Perhetuvassa perheille, vanhemmille ja lapsille tarjotaan mm. vertaisryhmiä, avointa varhaiskasvatustoimintaa sekä ohjattuja tuokiota ja tapahtumia. Erilaiset ryhmät mahdollistavat vanhempien ja lasten osallistumisen ja ne edistävät yhteisöllisyyttä ja perheiden kiinnittymistä asuinpaikkakunnalleen.

Mukana toiminnan toteutuksessa ovat neuvolan perhetyöntekijät, Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys, Kauhajoen evankelisluterilainen seurakunta, MLL:n Kauhajoen yhdistys sekä Äippä ry. Perhetuvalla on oma “emäntä”, joka on paikalla tuvan aukioloaikana.

Maksuton varhaiskasvatuskerho on hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kerhotoiminta tarjoaa kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua ohjattuun varhaiskasvatukseen, ikäistään vastaavaan toimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Niissä noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista monipuolista toimintaa, jossa leikillä on keskeinen merkitys. Toiminta tukee lapsen kehitystä ja oppimista sekä edistää lapsen tasapainoista kasvua ja hyvinvointia. Se on suunnitelmallista ja toteutuu vuorovaikutuksessa lasten ja vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuskerhoissa työskentelee lastentarhanopettaja ja tarvittaessa lastenhoitaja.

Kerhot on tarkoitettu 2-5 -vuotiaille kotona hoidossa oleville lapsille ja kerhoaika on noin kolme tuntia 1-2 kertaa viikossa. Lapselle laitetaan kotoa mukaan omat pienet eväät. Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi.

Kerhoon osallistuminen on vaihtoehto varhaiskasvatuspaikalle eli lapsella ei voi olla samaan aikaan myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoidosta, eikä palveluseteliä yksityiseen varhaiskasvatukseen. Perheen saama kotihoidon- tai yksityisenhoidontuki eivät ole este osallistumiselle.

Toimi näin

Perhetupa Soffa on kaikille avointa toimintaa.

Varhaiskasvatuskerhoihin haetaan varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella. Haettavana on kerhopaikkoja 2-3 -vuotiaiden ja 4-5 -vuotiaiden ryhmiin. Sisarukset voivat iästä riippumatta hakea myös samaan ryhmään. Toimintakauden aikana vapautuvia paikkoja voi hakea myös kesken toimintakauden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Tausta ja lainsäädäntö

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsenne ja koko perheenne voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauhajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKauhajoen kaupunki
Alue Kauhajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 11.2.2020