suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Avoin metsä- ja luontotieto

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Metsäkeskus kerää tietoa Suomen yksityismetsistä ja luonnosta. Valtaosa Metsäkeskuksen keräämästä tiedosta on sähköisessä muodossa avoimesti saatavilla Metsäkeskuksen verkkopalvelun kautta. Metsäkeskuksen verkkosivujen kautta avointa tietoa voi lukea, ladata tai viedä omaan tietojärjestelmään rajapinnan kautta.

Metsäkeskus kerää tietoa kaukokartoituksella ja osin maastotyönä. Kaukokartoituksessa tietoa kerätään lentokoneen avulla. Metsäkeskus saa tietoa myös silloin, kun asiakkaat toimittavat Metsäkeskukseen erilaisia asiakirjoja viranomaisasiointia varten.

Avoimesti saatavilla olevia tietoja ovat esimerkiksi seuraavista aihealueista:

 • puuston tilavuus
 • puulaji
 • maapohjan ravinteisuus
 • tehdyt metsätaloudelliset työt
 • aikomukset tehdä metsätaloudellisia töitä, kuten aikomus hakata metsää
 • hakemukset saada tukea metsänhoitotöihin
 • hakemukset saada tukea ympäristökohteen määräaikaiseen rauhoittamiseen
 • vesiensuojelu
 • metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
 • taulukkotietoa metsää omistavista yksityishenkilöistä kunnittain
 • maksetut hirvituhokorvaukset.

Tietoja on saatavissa usealla esitystarkkuudella. Osa tiedosta on saatavilla valtakunnan tasolla ja osa on yksittäisestä puusta olevaa tietoa. Esimerkiksi yksityismetsien metsätiedoista on saatavilla valtakunnan tasolle tehty yhteenveto. Kaukokartoituskoealojen tiedot sisältävät tietoa yksittäisestä mitatusta puusta. Tietojen esitystarkkuus selviää kunkin tiedon yhteydessä.

Toimi näin

Näet avoimesti saatavilla olevat metsä- ja luontotiedot Metsäkeskuksen verkkopalvelusta. Osaa palvelun tiedoista voit hyödyntää suoraan verkkosivulta selaimen avulla. Osa tiedoista vaatii erityisen paikkatieto-ohjelmiston, jotta tietoja voidaan hyödyntää. Hyödyntämistapa selviää kunkin tietoaineiston tiedoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Avoimet metsä- ja luontotiedot ovat vapaasti kenen tahansa käytettävissä.

Avoimen metsä- ja luontotiedon yhteydessä ei luovuteta metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Jos palvelun käyttäjä yhdistää palvelun tietoa omistajatietoihin, on käyttäjän huolehdittava henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta.

Avoimet metsä- ja luontotiedot julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Lähteen voi mainita esimerkiksi: Sisältää Suomen metsäkeskuksen [aineisto] aineistoa 01/2020.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 14.4.2021