suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Avioehtosopimuksen rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kun olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jos avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu joko kuoleman tai eron vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioehtosopimuksella voitte sopia, että kummallakaan tai toisella ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai sen osaan.

Avioehtosopimus tulee tehdä kirjallisesti, päivätä ja allekirjoittaa. Lisäksi kahden esteettömän henkilön tulee todistaa allekirjoitukset oikeaksi. Avioehdon rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastoon on sen voimaantulon ehtona.

Avioehtosopimuksen todistaja on mm. esteellinen, jos:

  • hän on asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus tai sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa;
  • hänellä on asianosaiseen vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde;
  • hän ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä.

Voit toimittaa avioehdon rekisteröitäväksi jo ennen vihkimistä. Avioehtoa ei voida rekisteröidä enää, jos avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Digi- ja väestötietovirastossa ei laadita avioehtoa, vaan siellä vain rekisteröidään valmis avioehto.

Avioehtosopimuksen tekemistä harkittaessa on aiheellista kääntyä asianajajan, valtion oikeusaputoimiston tai muun asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Toimi näin

  • Toimita alkuperäinen avioehtosopimus sekä rekisteröintihakemus Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Asiakirjat tulee ensisijaisesti lähettää postitse.
  • Alkuperäinen avioehto palautuu sinulle rekisteröinnistä annettavan todistuksen mukana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

49 €

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 8.1.2020