suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Avioehtojen ja lahjoitusten rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen
Palvelun kielet suomi, ruotsi

AVIOEHTOSOPIMUKSET

-Avioehtosopimuksessa määrätään avio-oikeudesta (AL 41§)

-Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti (AL 42§)

- Vain alkuperäinen sopimus kelpaa

- Tulee olla päivätty ja allekirjoitettu

- kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittaa

- Esteellisiä: Asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai

alenevassa polvessa taikka se, jolla on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde asianosaiseen,

saa kieltäytyä todistamasta. – EI alle 15-vuotias

- Rekisteröinti on voimaan tulon ehdoton edellytys

- Avioehtosopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty maistraattiin avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen,

kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

- Avioehtosopimus muutetaan tai puretaan samalla prosessilla kuin alkuperäinen rekisteröity sopimus

- Vireille tulo päivä on se päivä, jolloin asia ensimmäisen kerran tulee maistraattiin vireille.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Hinnasto: Maistraattien palveluhinnasto löytyy osoitteesta: http://www.maistraatti.fi/fi/hinnasto/


Palvelun toteuttaa: 
Maistraatti