suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Autokiinnitykset

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Autokiinnitys mahdollistaa tiettyjen ajoneuvoliikennerekisterissä olevien ajoneuvojen kiinnittämisen velan maksamisen vakuudeksi. Autokiinnitys soveltuu elinkeinonharjoittajien ja yritysten vakuuden hankkimiskeinoksi.

Trafi toimii kiinnitysasian rekisteröivänä viranomaisena. Samalla se valvoo, että sopimus on tehty voimassa olevien säädösten mukaisesti ja että kaikkien osapuolten edut tulevat tur ...

Toimi näin

Lomakkeilla voit hakea kiinnitystä 10 vuodeksi, uudistaa tai kuolettaa sen. Lisäksi ajoneuvo on mahdollista rekisteröidä kiinnitysrekisteriin, jos se on ominaisuuksiltaan sellainen, ettei sitä voi rekisteröidä käytettäväksi tieliikenteessä. Ajoneuvon kiinnitystarkastus tehdään katsastustoimipaikalla, josta saadaan todistus kiinnitysrekisteröintiä varten.

Kiinnitykseen liittyvät lomakkeet voi täytettyinä toimittaa tarpeellisine liitteineen osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Ajoneuvokiinnitykset, PL 9, 96101 Rovaniemi.

Kenelle ja millä ehdoin

  • Henkilöautoja (M1) ja pakettiautoja (N1) ei voida kiinnittää
  • Yksi autokiinnitystä koskeva haltijavelkakirja voi kohdistua vain yhteen ajoneuvoon kerrallaan
  • Kaikkien rekisteröinnin edellytysten on täytyttävä, jotta ajoneuvo voidaan kiinnitysrekisteröidä ja kiinnityshakemus ottaa vireille
  • Ajoneuvoon voidaan hakea kiinnityksen vahvistamista useammalle velkakirjalle samanaikaisesti
  • Kiinnitetylle ajoneuvolle ei saa tehdä ulkomaille poistoa, Ahvenanmaalle poistoa eikä lopullista poistoa ilman kiinnityksen kuolettamista
  • Jokaisella on oikeus saada tietoja julkisen viranomaisen pitämästä kiinnitysrekisteristä. Tiedon siitä, onko ajoneuvo kiinnitetty, voi saada ajoneuvorekisterikyselyistä. Tarkemmat tiedot ajoneuvon rasitteista saa tilaamalla maksullisen rasitustodistuksen autokiinnitysasioiden käsittelijöiltä.
  • Kiinnitysasian ratkaisuajankohta on se päivä, jolloin kiinnityshakemus tulee vireille Trafissa

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 9.9.2021