suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Aumausilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Viljelijänä tee lannan (kuiva-ainepitoisuus vähintään 30 %) tai muun orgaanisen lannoitteen aumauksesta ilmoitus Seinäjoen ympäristönsuojeluun. Liitä Ilmoituksen yhteyteen kartat, joista selviää kunkin auman tarkka paikka. Aumausta ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelusta lähetetään tiedoksimerkitsemispäätös tai annetaan muu suostumus.

Toimi näin

Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, sinun pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Ennen aumaamista on odotettava ympäristönsuojeluviranhaltijan tiedoksimerkitsemispäätös, ellei muuten sovita.

Kenelle ja millä ehdoin

Lannan aumauksen edellytyksenä on riittävät lannanvarastointitilat. Työteknisistä syistä, kuten keväinen kelirikko, tai hygieenisistä syistä, kuten eläintautien vuoksi, voidaan lantaa aumata pellolle. Lisäksi viljelijä, joka ottaa satunnaisesti vastaan lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, voi aumata tuotteita pellolle. Auma voi sijaita samalla peltolohkolla kuin edellisenä vuonna, mutta ei samassa kohdassa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta. Ojaan on oltava vähintään 5 metriä. Aumattavan lannan kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 30 %. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lantaa puristaa, siitä ei irtoa nestettä. Auman pohjalle on laitettava 20 cm kosteutta imevää ainesta ja se on peitettävä tiiviillä peitteellä.


Määräaika

Lakisääteisesti ilmoitus on tehtävä 14 vuorokautta ennen lannan ajoa.

Käsittelyaika

Viikko

Voimassaoloaika

Enintään vuosi

Tausta ja lainsäädäntö

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 1.2.2024