suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Aumausilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Aumausilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiteen kaupungissa ympäristöpäällikkö tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätös lähetetään ilmoituksen tekijälle joko postitse tai sähköpostilla.

Toimi näin

Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, pitää sinun tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Täytä aumausilmoituslomake ja lähetä lomake liitteineen joko postitse osoitteeseen Kiteen kaupunki, Ympäristölautakunta Kiteentie 25 82500 Kitee tai sähköpostilla osoitteeseen ymparisto.kirjaamo@kitee.fi. Aumausilmoituslomakkeen täyttöohjeineen löydät Kiteen kaupungin ympäristöpalvelujen ja Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Voit tehdä valvontailmoituksen myös miunpalvelut-verkkoasioinnin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aumassa varastoitavan lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 prosenttia. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Myös työteknisistä syistä, kuten keväisen kelirikon tai hygieenisten syiden niin vaatiessa, voidaan kuivalantaa varastoida aumassa.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Valvontailmoitus on tehtävä vähintään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista.

Käsittelyaika

Käsittelyaika keskimäärin 1 viikko.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika näkyy hyväksytyssä ilmoituksessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jonne patteroidaan eli sijoitetaan lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamaan ainesten myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kaksi vuotta myöhemmin.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiteen kaupunki
Palvelusta vastaaKiteen kaupunki
Alue Kitee
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 12.11.2019