suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

Aumausilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, on mahdollista varastoida aumassa työteknisistä ja hygieenisistä syistä.

Aumavarastointi on kielletty marraskuun alusta tammikuun loppuun. Poikkeuksena kuivalannan aumaus eläintaudeista johtuvasta hygieenisestä syystä.

Toimi näin

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tulee tehdä ilmoitus 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista asianomaisen kunnan ympäristönsuojelusihteerille. Ilmoituksen tekee lannan vastaanottaja. Jos sen sijaan kysymyksessä on lannan varastointi aumassa poikkeustilanteessa työteknisestä tai hygieenisestä syystä (esim. eläintaudista johtuvat hygieeniset syyt) tai kompostin jälkikypsytyksestä, ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy.

Kenelle ja millä ehdoin

Aumaus ei ole vaihtoehto riittävälle lantalatilavuudelle. Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitilavuutta vähintään 12 kuukauden tarpeisiin. Lannan varastointitilavuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon viljelijöiden yhteiset lantalat, pihattojen kuivikepohjat sekä samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta (naudat enintään 4 kk).

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden (5) metrin päässä ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 cm:n nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden (2) välivuoden jälkeen.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus tulee tehdä 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Alue Keuruu, Mänttä-Vilppula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Päivitetty: 3.5.2021