suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Aumausilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Aumalla tarkoitetaan pellolle lumeen tehtyä kuoppaa, johon sijoitetaan esimerkiksi lantaa, orgaanista lannoitetta, jälkikypsyvää kompostia. Auman tarkoituksena on levittää aumaan sijoitettu materiaali pellolle.

Auman tekeminen on luvanvaraista. Auman asettamista sekä hyödyntämistä tiettyyn tai paikkaan määrittää useampi tekijä, johon vaikuttavat paikan lisäksi myös aika sekä ympäristösuojelulliset asiat.

Toimi näin

Aumaan varastoitavasta kuivalannan tai pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden sijoittamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin. Poikkeustilanteessa ilmoitus tulee tehdä 14 vuorokautta ennen sijoittamisen aloittamista kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Viranomainen suorittaa tarkastuksen tarvittaessa.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista ilmoituksen tekee ne vastaanottava taho. Poikkeustilanteessa kompostin tai lannan jälkikypsytyksestä ilmoituksen tekee toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta on syntynyt.

Kenelle ja millä ehdoin

Aumavarastoinnin käyttö on kiellettyä pohjavesialueella sekä tulville alttiilla alueilla. Kantavalla tai kaltevalla peltoalueella auma on sijoitettava mahdollisimman ylös. Auma ei saa sijaita 100 metriä lähempänä vesistöä, valtaojaa tai talousvesikaivoa. Se ei voi myöskään sijaita viittä metriä lähempänä ojaa.

Auman pohjalla on oltava 20 senttimetriä nestettä sitova kerros. Tämän lisäksi aumakasa peitetään tiiviillä peitteellä. Ennen auman rakentamista tulee lumi poistaa aumapaikalta ennen kaivamista.

Aumaan sidotut ainekset tulee levittää viimeistään vuoden päästä aumaan sijoittamisesta. Samaan paikkaan saa sijoittaa auman kahden vuoden välein.

Palvelu on maksullinen.


Käsittelyaika

Yksi viikko

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa puolesta vuodesta vuoteen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyrynsalmen kunta
Palvelusta vastaaHyrynsalmen kunta
Alue Hyrynsalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 1.9.2020