suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Ateriapalvelu

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Kotiin annettavien tukipalveluiden tarkoituksena on, että voit suoriutua jokapäiväiseen elämääsi kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti ja saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämääsi.

Voit saada ateriapalvelua, jos et pysty itse valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa tai ruokailu kodin ulkopuolella ei onnistu sairaudesta ...

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä palveluneuvontaan puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Palveluneuvonta on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Asiakasohjaaja selvittää yhdessä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin. Sinulle kerrotaan palveluiden saannin kriteereistä ja hinnoista. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Kun kotiudut sairaalasta tai muusta hoitolaitoksesta, mahdolliset kotihoidon palvelut käynnistyvät kotiuttavan tahon toimesta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköösi.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulle voidaan järjestää ateriapalvelua, jos toimintakykysi on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluita järjestetään, jos tarvitset niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Pirkanmaan hyvinvointialueella tukipalveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että ammattilainen asiakasohjaaja on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa omaistesi, läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Kotiin tuotettava ateriapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Erityisellä tarveharkinnalla palvelu voidaan myöntää tilapäisesti muille asiakkaille. Palvelu myönnetään määräaikaisena esimerkiksi, kun kotiudut sairaalasta tai jos asiakasohjaaja toteaa, että sinulla on tarve saada ateriapalvelua muusta syystä.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 5.6.2024